စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ မုိဘုိင္းဖုန္း အသုံးမျပဳဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာအႏွံ႔ကုိ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့စုံတဲြ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...