စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေမာ္ဒယ္လုပ္ဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခံထားရတဲ့ သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...