စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆုိ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ဖုိ႕ သိထားသင့္တဲ့ နည္း (၅)သြယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...