စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သင္ဆင္ျမန္းေနက် အ၀တ္အစားေတြက သင္က ဘယ္လိုလူမ်ိဳးဆိုတာ ေျပာျပေပးႏိုင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...