စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကယ္လီဖိုးနီးယားမွ မိသားစု တစ္ခုကို အမွတ္မထင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ့သည့္ ဘက္ဟမ္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...