စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ခံတြင္းနံ႕ကင္းေစဖုိ႔ လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ (၁၃) ခ်က္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...