စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သင္ဆင္ျမန္းတဲ့ အဆင္တန္ဆာေတြက သင္ဘယ္လိုလူမ်ိဳးဆိုတာ ေျပာျပေပးေန

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...