စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကမၻာ့လူသားေတြ ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ခက္ေနရေသးတာလဲဟိန္းထက္
       
 ကင္ဆာ၊ အယ္လ္ဇိုင္းမ်ား စသည့္ ေရာဂါမ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ပစ္ႏုိင္ဖို႔ လူအားႏွင္႔ေရာ ေဆးသိပၸံအားႏွင္႔ပါ မတတ္ႏုိင္ေသး။ တတ္ႏုိင္မည့္ အေနအထားမ်ဳိးလည္း ေလာေလာဆယ္မွာ မရွိေသး။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ကိစၥကား ထိုသို႔မဟုတ္။ အျမစ္ျဖတ္ႏုိင္သည့္ လူအား၊ ေဆးသိပၸံအားလည္း ရွိသည္။ ၀န္းက်င္ အေနအထားမ်ဳိးလည္း ရွိသည္။ စိတ္ဓာတ္သာ လိုေတာ႔သည္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ေရးဟူသည္ တကယ္လုပ္လွ်င္ တကယ္ျဖစ္ေသာ ကိစၥမွန္း ၿပီးခဲ႔သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပံုမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင္႔ သိႏုိင္သည္။

        ျပည္သူေတြ ေဆးလိပ္ျပတ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည့္ အစြမ္းမ်ဳိး ရွိေနၾကသည့္တိုင္ စိတ္ဓာတ္ အျပည့္ မထည့္ၾကေသာေၾကာင္႔ ထိေရာက္မႈကေတာ႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အားရဖြယ္ အေနအထားသာ ရွိေသးသည္။ တကယ္ျဖတ္သူမ်ား တကယ္ျပတ္ၾကသည္။ ကမၻာတစ္၀န္း ေယဘုယ်အားျဖင္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္းေတြ က်လာၿပီ ျဖစ္သည့္တိုင္ က်ႏႈန္းမညီ။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ စသျဖင္႔ က်သည့္ေနရာေတြက က်ေနသလို မက်ဘဲ ယခင္အတိုင္း က်န္ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားလည္းရွိေနၿပီး ပိုတိုးလာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားဘက္မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္းေတြ တက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

မည္မွ်ဆင္းရဲပါေစ ေဆးလိပ္၀ယ္ေသာက္ၿပီး စည္းစိမ္ ခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ေတာ႔  ခ်မ္းသာၾကေသးသည္ပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဘယ္ဂ်ီယံ၊ ေပၚတူဂီစေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားဘက္တြင္လည္း ၿပီးခဲ႔သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္းေတြ က်ဆင္းခဲ႔သည့္တိုင္ ယခုအခါ ေနာက္ဆံုး အက်နားတြင္သာ တ၀ဲလည္လည္ရပ္ေနၿပီး ဆက္မက်ေတာ႔ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ဆက္က်သြားေအာင္ ၀ိုင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ လိုေနသည္။

        မည္သို႔ ႀကိဳးပမ္း ၾကမည္နည္း။ မည္သူမွ် ေဆးလိပ္မေသာက္ရဟု တားျမစ္ၾကမည္လား။ မရႏုိင္။ လူတိုင္း၏ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ သေဘာအရ လူတစ္ေယာက္ကို မည္သည့္အရာ ေရြးခ်ယ္သင္႔သည္၊ မည္သည့္အရာ မေရြးခ်ယ္သင္႔ဟု အႀကံျပဳ လမ္းညႊန္လို႔သာ ရမည္။ မည္သည္ကိုေရြးပါဟု အမိန္႔ေပးပိုင္ခြင္႔ မရွိ။ ထို႔အတူ မည္သူမွ် ေဆးလိပ္ မထုတ္လုပ္ရဟု တားျမစ္ၾကမည္လား။ ထိုသို႔ လုပ္ခြင္႔လည္း မရွိ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပး နည္းလမ္းမ်ားမွာ အလုပ္မျဖစ္သည္ကို ျမင္ႏုိင္သည္။ တရား၀င္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္မည္ဆိုပါကလည္း တစ္ဖက္ကေန တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ႀကီးလာေအာင္ တံခါးဖြင္႔ေပးလိုက္ သကဲ႔သို႔သာ ရွိလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနျဖင္႔ လုပ္ႏုိင္သည္မွာ ေဆးလိပ္ မေသာက္ေသးသူေတြ မေသာက္ျဖစ္ေအာင္ ပညာေပးဖို႔၊ ေသာက္ေနသူေတြ ျဖတ္ျဖစ္ေအာင္ စည္းရံုးဖို႔၊ ျဖတ္ၿပီးသားလူေတြ ျပန္မေသာက္မိေစမည့္ ၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးဖို႔ျဖစ္သည္။

မိမိေဆးလိပ္ အေငြ႕ေၾကာင္႔ အျခားသူမ်ား႐ွဴမည့္ ေလထု ညစ္ညမ္းရသည္ကို ေဆးလိပ္သမားမ်ား သိေစရမည္။ ေဆးလိပ္ အေငြ႕ေၾကာင့္ ကိုယ့္မိသားစု၀င္ေတြပါ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးႏုိင္သည္ကို သိေစရမည္။ ေဆးလိပ္သည္ စြဲလမ္းၿပီး ျဖတ္မရေသာ အရာျဖစ္ရာ ေဆးလိပ္ဟူသည္ တကယ္တမ္းတြင္ စားသံုးသူကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ေပးေသာ ကုန္ပစၥည္း မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း လူအမ်ား သိေစရမည္။

       ေဆးလိပ္ကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းကား အခြန္ ျဖစ္သည္။
အခြန္ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေမွာင္ခိုေတြ လုပ္ငန္းအခြင့္သာသြားသည္ အထိ အခြန္ကို မျမႇင္႔မိေအာင္ ခ်ိန္ဖို႔လိုသလို၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူေတြကို မတားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ထိ အခြန္နိမ္႔ေနျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္လည္း ခ်ိန္ဆႏုိင္ရမည္။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး ကေတာ႔ အခြန္သည္ ေဆးလိပ္တစ္ဘူး တန္ဖိုး၏ ေလးပံု သံုးပံု ခန္႔ျဖစ္သင္႔သည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။ ေဆးလိပ္ခြန္ တိုးေကာက္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ နယ္စပ္ဂိတ္ေတြလံုေအာင္ လုပ္ဖို႔ အစိုးရက ျပင္ဆင္ရမည္။

အခြန္တိုးလွ်င္ ေမွာင္ခိုသမား ေခတ္ထမည္။ နယ္စပ္က ခိုးသြင္းမည္။ လံုေအာင္ မပိတ္ႏုိင္လွ်င္ ေမွာင္ခိုေဆးလိပ္ေတြ ျပည္တြင္းမွာ ေသာင္းက်န္းၿပီး အခြန္တိုးေကာက္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပ်က္ယြင္းမည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ နယ္စပ္ကို စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတြင္း၌ ေဆးလိပ္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကို (၂၁) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေနရာမွ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဳံ႕ဆင္းသြားေအာင္ ခ်ဳံ႕ပစ္ႏုိင္ခဲ႔သည္။

          အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားမွာ ေဆးလိပ္ မေသာက္ရဟု တားျမစ္ျခင္းသည္ ခ်က္ခ်င္းအက်ဳိးရွိေစေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပ ရွစ္ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ထားေသာ စစ္တမ္းအရအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားမွာ ေဆးလိပ္ ေသာက္ခြင့္ပိတ္လိုက္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္မွာပင္
 ေဆးလိပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ံုေရာက္သူ (၁၇)ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားသည္။ အမ်ားျပည္သူ ပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ထိေရာက္သည္။

 ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး ခံစားရသူမ်ား၏ပံုမ်ားကို ျပသျခင္းနည္းလမ္းျဖင္႔  အေမရိကန္တြင္ လူေပါင္း တစ္သိန္းေလာက္  ေဆးလိပ္ျဖတ္ေအာင္ စည္း႐ံုးႏုိင္ခဲ့သည္။ ေဆးလိပ္ ျဖတ္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးအားျဖင္႔လည္း အျမတ္အစြန္း ထြက္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဒိန္းမတ္ စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ ေဆးလိပ္ ျဖတ္လိုက္သူမ်ားသည္ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ ေဒၚလာ (၂၇၄၀၀) ေလာက္ ပိုပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ ရၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆးလိပ္ ၀ယ္ေသာက္မည့္ ပိုက္ဆံ အပို ထြက္လာသလို  ေဆးလိပ္ဆက္စပ္ ေရာဂါ မခံစားရေတာ႔ေသာေၾကာင္႔ လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းတိုးကာ ၀င္ေငြပိုလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကိုစတာရီကာႏွင္႔ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ခ်င္ သူမ်ားကို ဖုန္းမက္ေဆ႔ခ်္ပို႔၍ အားေပးသည့္ စနစ္ က်င္႔သံုးၾကည့္ရာ ေဆးလိပ္ျပတ္သူ ႏွစ္ဆတိုးလာသည္။ အီလက္ထေရာနစ္ ေဆးလိပ္မ်ားကလည္း အက်ဳိးျပဳသည္။ ၿဗိတိန္ ေဆးလိပ္ျဖတ္သူ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပံုမွန္ ေဆးလိပ္အစား အီလက္ထေရာနစ္ ေဆးလိပ္ကို ေသာက္ရင္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဆးလိပ္ျပတ္သြားသည္။

        ဇူလိုင္ (၇)တြင္  ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီး စာရင္းအရ တူရကီတစ္ႏုိင္ငံသာ ေဆးလိပ္ေသာက္ သူမ်ား ျဖတ္ျဖစ္ေအာင္၊ ျပတ္သြားေအာင္၊ မေသာက္သူမ်ား မေသာက္ေအာင္၊ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင္႔ ၀န္းက်င္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဖန္တီးထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အျခား အစြန္းတစ္ဖက္တြင္ကား အင္ဒိုနီးရွားသည္ ေဆးလိပ္တားဆီးေရး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင္႔ ၀န္းက်င္အေျခအေနမွာ အခ်ဳိ႕တဲ့ဆံုး ျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ယိုေပါက္ ဟာေပါက္ေတြ မ်ားေနသည့္ ႏုိင္ငံေတြက အမ်ားႀကီး။ ဥပမာ ျပင္သစ္မွာဆိုလွ်င္ စားေသာက္ဆိုင္ကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာတြင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ခြင့္ မရွိဟု သတ္မွတ္ထားသည့္တိုင္ လိုက္ကာေလးမ်ားႏွင္႔ အလံုပိတ္ ေနရာေလးမ်ား လုပ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ဥပေဒကိုေရွာင္ကာ အမ်ားျပည္သူေနရာတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီး ေပးေနၾကသည္။

        ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ေလာ္ဘီ လုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ လႊမ္းမိုးကာ ေဆးလိပ္လုပ္ငန္း အသာစီးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေသာ အစိုးရ မ်ားအတြက္ ဆုလာဘ္မ်ားရွိသည္။ တူရကီတြင္ ေဆးလိပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရွစ္ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသားမ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္း(၅၂)  ရာခိုင္ႏႈန္း မွ (၄၁)ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားသည္။ ဥေရာပတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆးလိပ္ျပတ္ကုန္ၾကၿပီ။

       ယေန႔ နည္းပညာေစ်းကြက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားကို ခုန္ပ်ံ ေက်ာ္တက္ေနၾကၿပီ။ နည္းပညာ ေစ်းကြက္တြင္ သာမက ေဆးလိပ္ တားဆီးေရးကဲ႔ သုိ႔ေသာ လူမႈစီးပြား က်န္းမာေရး က႑တြင္လည္း အလားတူ ခုန္ေက်ာ္ တက္ႏုိင္စရာမ်ား ရွိေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)နီးပါး ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ေဆးလိပ္ဒဏ္ ေကာင္းေကာင္းခံခဲ႔ရၿပီး ျပည္သူအမ်ား ေဆးလိပ္
 ျပတ္ၾကေရးအတြက္  သင္ခန္းစာ ခါးခါးသီးသီးမ်ား ရယူခဲ႔ရသည္။

         ၀င္ေငြနိမ့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင္႔ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ခါးသီးစြာ သင္ယူခဲ့ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို တစ္ထိုင္တည္းႏွင္႔ သင္ယူမွတ္သားခြင္႔ရၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသားမ်ား ေဆးလိပ္မစြဲခင္ကတည္းက မည္သို႔ တားဆီးသင့္သည္ကို ေကာင္းေကာင္း နည္းမွီးခြင္႔ ရၾကသည္။ ႏုိင္ငံ႔ေငြ ကုန္က်စရိတ္ နည္းနည္းျဖင္႔ ႀကိဳတင္တားဆီးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားပါ ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႕ လုပ္ႏုိင္ေသာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးမႈ၊ မိသားစုမ်ား ဒုကၡေရာက္ရမႈမ်ားကိုပါ  ေလွ်ာ႔ခ်ႏုိင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: Smoking - Quitting is so hard (The Economist)

http://messengernewsjournal.com/news/Article/detail.php?id=40504 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...