စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အရမ္းႀကိဳက္လို႔ ၾကက္ေၾကာ္ေတြ စားရင္းက ရင္သားေတြဆူလာတဲ႔ အမ်ိဳးသား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...