စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဓာတ္ပံု၊ဗီဒီယို ခိုး႐ိုက္သူေတြ သတိထားရမယ့္ ပုဒ္မ                                  

အတည္ျပဳရန္ရွိေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မၾကာခဏအျဖစ္မ်ားသည့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ားရွိ အ၀တ္လဲခန္းမ်ား၌ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္မႈကို အေရးယူႏိုင္သည့္ ေထာင္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အမ်ဳိးသမီး၏ လိင္အဂၤါ၊ တင္ပါး၊ ရင္သား စသည့္ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုခုကို လွစ္ေဖာ္ေန ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အတြင္းခံကိုသာ၀တ္ဆင္ထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အိမ္သာအသံုးျပဳေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက လံုၿခံဳမႈရွိမည္ဟု ယူဆသည့္ေနရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပဳမႈတစ္ရပ္ရပ္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးျခင္း၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္းရွိပါက ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ငါးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။

‘‘အ၀တ္စားလဲခန္းေတြမွာ ခိုး႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကို အြန္လိုင္းမွာျဖန္႔တဲ့ကိစၥေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျဖစ္မ်ားလို႔ အေရးယူႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ ခ်ိန္ကိုက္ၿပီး ဒီျပစ္ဒဏ္ကို ထည့္ထားတာပါ’’ဟု ဖန္တီးအိမ္မွ က်ား၊ မ တန္းတူညီေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူ ေဒၚစိန္စိန္ေရႊ လတ္က ေျပာသည္။

ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ဳိး သမီးလိင္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ ခုခုကို ကာယကံရွင္အမ်ဳိးသမီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားေဖာ္ျပမိပါက အဆိုပါျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူႏိုင္ ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

သံုးႏွစ္ၾကာေရးဆြဲခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒၾကမ္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူထုအသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဥပေဒေရးဆြဲေရးတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိ ေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဂ်န္ဒါနက္ခ္ ၀ါ့ခ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတ ကာအမ်ဳိးသမီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ ယခုလက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ တရားမမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားအား ေလ့လာေရးဆြဲခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္မႈဆိုင္ ရာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ယခုႏွစ္  ေနာက္ပိုင္းျမင့္တက္လာၿပီး ၂၀၁၁ တြင္ ၆၀၅ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ တြင္ ၆၅၄ မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျဖစ္ပြားသည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈအနက္ ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီး ၂၅ နာရီလွ်င္ ကေလးငယ္တစ္ဦးႏႈန္း အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေနသည္။

http://www.7daydaily.com/story/42011

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...