စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မိမိမ်က္ႏွာပံုစံႏွင့္လုိက္ဖက္မည့္မ်က္မွန္လံုး၀န္းေသာမ်က္ႏွာအ၀ုိင္း

ဤမ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ ေထာင့္မွန္စတုဂံပံုမ်က္မွန္မ်ိဳး၊ မ်က္လံုး၏ေဘးဖက္၊အေပၚဖက္မ်ားကို က်ယ္သည့္မ်က္မွန္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ ၾကည့္ပါ။

ေထာင့္မွန္စတုဂံပုံေလးေထာင့္က် ေသာ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မ်ား
ဤမ်က္ႏွာမ်ိဳးအတြက္မူ နဖူးက်ယ္၊ေမး႐ိုးႀကီးတတ္သျဖင့္ ေဇာက္လည္း မနက္လြန္း အလ်ားလည္းမက်ယ္လြန္းေသာ ဘဲဥပံုမ်က္ မွန္မ်ိဳးႏွင့္အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။

ဘဲဥပံုမ်က္ႏွာ
ေဘးဘက္ကို အနည္းငယ္က်ယ္ၿပီး သစ္ၾကားသီးသဏၭာန္ရွိကာ ေဇာက္လည္း မနက္၊ အလ်ား မက်ယ္ေသာမ်က္မွန္မ်ိဳးကို တပ္ဆင္ ၾကည့္ပါ။

စိန္ပံုမ်က္ႏွာအခၽြန္
ေမးခၽြန္ေသာလူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး မ်က္ခံုးကို မ်က္မွန္ကိုင္းအနည္းငယ္ တက္သည့္မ်က္မွန္ သုိ႔မဟုတ္ ကိုင္း မပါေသာ rimless မ်က္မွန္ပံုႏွင့္ ၾကည့္၍ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။

မ်က္ႏွာရွည္သူမ်ား
ႏွာေခါင္းထက္မရွည္ေသာ ေလးေထာင့္စပ္စပ္မ်က္မွန္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ မိမိေမး႐ိုးႀကီးေနသည္ကို မသိသာေစေတာ့ပါ။

HT

Health Updates Journal

https://www.facebook.com/myanmakyaymon/photos/a.623687667672709.1073741828.612

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...