စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေနထုိင္ေနတဲ့ အိမ္ကုိေရာင္းၿပီး ေသးငယ္တဲ့အိမ္ေလးနဲ႔ ခရီးသြားမယ့္ ခ်စ္သူစုံတဲြ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...