စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...စိန္ေခၚမႈ ျပင္းထန္ေသာ အလုပ္မ်ဳိး လုပ္ရသူ ဦးေႏွာက္ ပိုက်န္းမာျမတ္ဆုကို
လန္ဒန္ ၊ ဇူလိုင္ ၉
              တစ္ေန႔လံုး ဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာ ကိစၥေတြခ်ည္း ေျဖရွင္းေနရေသာ အလုပ္မ်ဳိးမွာ လုပ္ရသူမ်ားသည္ ေခါင္းစားေသာ အလုပ္ခြင္ကို စိတ္ပ်က္ လာတတ္ၾကသည္။ ေလ႔လာမႈ စစ္တမ္းသစ္၏ ေတြ႕ရွိခ်က္က ထိုသူမ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ ျဖစ္၏။ ေခါင္းစားေသာ အလုပ္မ်ဳိး၊ စိန္ေခၚမႈ ျပင္းထန္ေသာ အလုပ္မ်ဳိး၊ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္း ဆင္ရေသာ အလုပ္မ်ဳိးမွာ လုပ္ရသူမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ ပိုက်န္းမာၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပသည္။

            ဦးေႏွာက္ကို မ်ားမ်ား အလုပ္ေပးရေသာ အလုပ္မ်ဳိးမွာ လုပ္သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ မွတ္ၪာဏ္လည္း ပိုေကာင္းသလို၊ အသက္ ႀကီးလာလွ်င္လည္း အျခားသူမ်ားေလာက္ ဦးေႏွာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မက်ဟု စစ္တမ္းက ဆိုလိုက္သည္။ စစ္တမ္းကို ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံ လိုင္ပစ္ တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရ ဖရန္စစ္သန္းက ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

             စစ္တမ္းတြင္ အသက္ (၇၅) ႏွစ္ အထက္ လူေပါင္း တစ္ေထာင္ ပါ၀င္သည္။ စစ္တမ္း ကာလ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္ခြဲေနတိုင္း တစ္ႀကိမ္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ မွတ္ဥာဏ္ႏွင္႔ ဦးေႏွာက္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တိုင္းတာ မွတ္တမ္း တင္သည္။

            ထိုသူမ်ား အရြယ္ေကာင္းစဥ္က ဘာအလုပ္မ်ား လုပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေမးျမန္း မွတ္တမ္းတင္သည္။ ထိုအခါ အရြယ္ေကာင္းစဥ္က ဦးေႏွာက္ အလုပ္မ်ားမ်ား လုပ္ရေသာ အလုပ္ခြင္မ်ဳိးမွာ လုပ္ခဲ့ရသူမ်ားသည္ သက္ႀကီးပိုင္း ေရာက္သည့္တိုင္ အျခား သူမ်ားေလာက္ ဦးေႏွာက္ စြမ္းရည္ မက်ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

            သက္ႀကီးပိုင္း ေရာက္သည္အထိ ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေစေရးမွာ သင္ယူခဲ့ေသာ ပညာထက္၊ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ မည္သုိ႔ေသာ အလုပ္မ်ဳိး လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေပၚ ပိုမူတည္ေၾကာင္းလည္း သုေတသနက ေထာက္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္မွ ျပန္စဥ္းစားသည့္ အခါတြင္လည္း ဦးေႏွာက္ အလုပ္မ်ားမ်ား လုပ္ရတာ ႀကိဳက္သူမ်ားသည္ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ ကတည္းက ေခါင္းစားရမည့္ အလုပ္ခြင္မ်ဳိးကို ပိုေရြးခ်ယ္ ျဖစ္ၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။

            အသက္ႀကီးခ်ိန္ အထိ ဦးေႏွာက္ ႏုပ်ဳိေနေစလိုပါက အရြယ္ေကာင္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ ဦးေႏွာက္ကို စိန္ေခၚမႈေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခုနဲ႔ ေပးေတြ႕ကာ အၿမဲ အလုပ္ ေပးထားရမည္ဟု စစ္တမ္းက ဆိုလိုက္သည္။  
   Source: Daily Mail

http://messengernewsjournal.com/News/Tech/detail.php?id=40254 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...