စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေအာင္ျမင္ခ်င္ေသာ လူငယ္ တစ္ေယာက္ အတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္ေလးမ်ား
၁။ မိဘခ်မ္းသာေသာ စည္းစိမ္ ဥစၥာေတြကို ခဏ ေမ့ထား။

၂။ ဘယ္အလုပ္မ်ိဳး မဆို လုပ္နိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစား။

၃။ ဘြဲ႔လက္မွတ္နဲ႔ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ေတြကို အက်ိဳးရိွေအာင္ အသံုးခ်ပါ။

၄။ တစ္ခုခု တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ခ်င္တယ္ဆိုပါက မရွက္မေၾကာက္ သင္ယူလိုေသာ စိတ္ကိုေမြး။

၅။ မိမိကိုယ္ကို နိမ့္ခ်တတ္ေအာင္ ၾကိဳးစာ။ မာန္မာနေတြကို တတ္နိုင္သေလာက္ ေလ်ာ့။

၆။ အလုပ္ တစ္ခုဆို တစ္ခုကိုပဲ ဆြဲဆြဲ ျမဲျမဲ လုပ္။ ေလ့လာ။ ဆည္းပူး။

၇။ ေငြရဖို႔ မရဖို႔ကို ခဏေမ့ထား။ သာတယ္ နာတယ္ကို မေတြးဘဲ ေစတနာနဲ႔သာ အလုပ္လုပ္။

၈။ သစၥာရိွမူ ကတိတည္မူေတြနဲ႔ ရိုးသာမူေတြဟာ လူတိုင္းက သင့္ကို ယံုၾကည္ေစပါလိမ့္မယ္။

၉။ တစ္ခုခုဆိုရင္ မေကာင္းဘက္က မေတြးဘဲ အေကာင္းဘက္က ေတြးေတာဆင္ျခင္နိုင္။

၁၀။ စိတ္ရွည္ပါ။ သည္းခံပါ။ ခြင့္လႊတ္တတ္နိုင္ ၾကိဳးစားလိုက္ပါ။

Credit : yoyarlay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...