စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား။

၁၃၇၇ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏ ရင္ျပင္ေပၚတြင္ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား။
ဓာတ္ပံု- ေအာင္ေက်ာ္ထက္


 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.833599760010982.1073742270.114803668557265&type=1

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...