စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ခံ့ညား ေခ်ာေမာသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္း


႐ုပ္ရည္ ေခ်ာေမာ ခံ့ညားျခင္းေၾကာင့္ ဘ၀တြင္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမ်ား ရႏိုင္မည္ဟု အမ်ားစုက ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရုပ္ရည္ ခံ့ညာျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ပါက အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္တစ္ခု အရ သိရွိရသည္။

ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ သူေဌးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေစသျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္ရရွိႏိုင္မႈ နည္းေၾကာင္း သိရသည္။႐ုပ္ေခ်ာေနလို႔လည္း အက်ဳိး မထူးပါဘူး။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုလို႔ ယူဆမိသြားရင္ ရလဒ္က ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္သြား ႏိုင္ပါတယ္ဟု မယ္ရီလန္း တကၠသိုလ္မွ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ မာကိုပိုက္ဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အလုပ္ရဖို႔ ပိုခက္ခဲတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။အင္တာဗ်ဴးသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္သည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ထက္သန္သူ ျဖစ္ပါက ၾကည့္ေကာင္း ခံ့ညားသူမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ေလာက္ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဘက္ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ႐ႈျမင္တတ္သူ ႐ုပ္ေခ်ာ ခန္႔ညားသူသည္ သူ႔အတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ တစ္ေယာက္လို သေဘာထား လိုက္တတ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ မရွိသူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ေလာက္သည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ား အရ သိရသည္။

ေလ့လာမႈကို လူေပါင္း (၂၄၁) ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုသူမ်ားကို တမင္ ဖန္တီးထားေသာ တစ္ကယ္ မရွိသည့္ အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျပကာ မည္သူ႔ကို ခန္႔မည္လဲ ေရြးခ်ယ္ေစသည္။ အမ်ဳိးသား ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားကို အမ်ဳိးသားမ်ားက အကဲျဖတ္ေစသည္။ အမ်ဳိးသမီး ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား အကဲျဖတ္ရသည္။ အကဲျဖတ္သူမ်ား၏ စိတ္ေန သေဘာထားမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

ထိုအခါ တစ္ဖက္လူကို ၿပိဳင္ဘက္ အျဖစ္ သေဘာထား ၾကည့္႐ႈတတ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ႐ုပ္ေျဖာင့္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားကို အမ်ားဆံုး ပယ္လိုက္တတ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ စိတ္ရွိသူမ်ဳိးကား ႐ုပ္ေခ်ာ ႐ုပ္ဆိုး မေရြးဘဲ အရည္အခ်င္း အလုိက္သာ ေရြးလိုက္တတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပိုင္းတြင္မူ ထူးျခားခ်က္ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Credit : messenger

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.120616

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...