စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းစြာ အိပ္စက္သင့္တစ္ညတာ အတြက္ နွစ္ခ်ိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔ဟာ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးပါတယ္။ နွစ္ခ်ိဳက္စြာ အိပ္စက္ရင္ ရနိုင္တဲ့ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးေတြ ကေတာ့..

(၁) နွလံုးက်န္းမာေရး အတြက္ အထူးကင္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

(၂) ကင္ဆာကို ကာကြယ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေပး ပါတယ္။

(၃) ကိုလက္စေရာဓာတ္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

(၄) သြက္လက္ တက္ၾကြျပီး အလုပ္လုပ္လို႔ ေကာင္းေစပါတယ္။

(၅) ဦးေနွာက္အတြက္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

(၆) ၀ိတ္မတက္ေစနိုင္ပါဘူး။

(၇) ခြန္မားကိုလည္း မ်ားစြာရရိွေစနိုင္ ပါတယ္။

(၈) စိတ္ဖိစီးမူ ေတြကို ေျပေလ်ာ့ေစပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ အတြက္ ပ်မ္းမွ်အိပ္ခ်ိန္ဟာ ၆ နာရီ သို႔မဟုတ္ ၈ နာရီ အိပ္စက္သင့္ပါတယ္။ အိပ္စက္ရန္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ကေတာ့ ည ၁၀ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးနွင့္ အလွအပ သတင္းမ်ား


https://www.facebook.com/364484143692148/photos/a.364489287024967.1073741828.3

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...