စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေနျပည္ေတာ္ မဟာသႀကၤန္ အက်ေန႔ ညေနပုိင္း ျမင္ကြင္းမ်ား

https://www.facebook.com/ElevenMediaGroup/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=1430463599&hash=-877654757220324127&pagefilter=3

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...