စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖိုု႕အတြက္ လိုုအပ္ခ်က္ (၈) ခ်က္

 
(၁) ႏိုုးၾကားတက္ၾကြမႈ အျပည့္ရွိပါေစ။
ဖခင္ေတြဟာ ကေလးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ကေလးကိုု ထိန္းျခင္းႏွင့္ ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟာ မိခင္ေတြရဲ႕အလုုပ္ပဲလိုု႕ထင္ၿပီး မ၀ံ့မရဲျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးငယ္နဲ႕ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကိုု ျပဳလုုပ္ေပးႏိုုင္ေအာင္ ဖခင္ေတြအေနနဲ႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္လက္ထဲမွာ ကေလးငိုုေနလွ်င္ သင္၏ ဇနီး စိတ္ခ်လက္ခ်ေနႏိုုင္ေအာင္ ေျဖသိမ့္စကားေျပာသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ “ငါလုုပ္ႏိုုင္ပါတယ္” (သိုု႕) “အက်င့္ရေအာင္ ထိန္းၾကည့္မယ္ေနာ္” စသျဖင့္ ေျပာျပပါ။ မိမိရဲ႕မိခင္ေတြဆီက အႀကံဥာဏ္ကိုု ေတာင္းဖိုု႕လည္း လိုုအပ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္လည္း အႀကံဥာဏ္ေတြကိုု ဖလွယ္တတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္ပါတယ္။
 
 (၂) အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။
သင့္အေနနဲ႕ ဇနီးဟာ သင့္ထက္ပိုုၿပီး ကေလးကိုု ဘယ္လိုုျပဳစုုရမယ္ဆိုုတာ အလိုုလိုု သိနားလည္တယ္လိုု႕ မယူဆပါနဲ႕။ သင့္ဇနီးလည္း လုုပ္ရင္းလုုပ္ရင္း နဲ႔ပဲ အက်င့္ရၿပီး ကၽြမ္းက်င္သြားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင္လည္း ႀကိဳးစားၿပီး ေလ့က်င့္ပါ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ အက်င့္ရလာပါလိမ့္မယ္။ ဖခင္တစ္ေယာက္ပီသတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြရွိဖိုု႕ ဖခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မိမိရဲ႕ ကေလးငယ္ကိုု ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဂုုဏ္ယူပါ။
 
(၃) အေကာင္းဆံုုးနည္းျဖင့္ ဂုုဏ္ယူပါ။
ဖခင္ႏွင့္ မိခင္မွာ ကေလးငယ္အတြက္ သူတိုု႕ရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈေတြဟာ မတူတတ္ပါဘူး။ ဖခင္ေတြဟာ ကိုုယ္ခႏၶာပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ အင္အားပိုုင္းဆိုုင္ရာကိုု စိတ္၀င္စားၿပီး မိခင္ေတြကေတာ့ လူမႈေရးနဲ႕ စိတ္ခံစားမႈေတြကိုု စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ တခါတရံမွာ အိပ္ယာေပၚမွာ လံုုးေထြးကစားတာတိုု႕ ခုုန္တာတိုု႕ဟာ အျမင္မွာ အျခားေယာကၤ်ားေလးေတြေလာက္ အေရးမႀကီးဘူးလိုု႕ ေျပာလိုု႕မရပါဘူး။ ဖခင္ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းေလး (အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစတဲ့ ကစားနည္းကိုု ဆိုုလိုုပါတယ္။ ကစားတာဟာလည္း ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားမႈနဲ႕စိတ္ခံစားမႈဆိုုင္ရာေတြကိုု ႏိုုးဆြေပးပါတယ္။
 
(၄) စိတ္ခံစားမႈကိုု သိေအာင္ႀကိဳးစားပါ။
ကေလးႏွင့္ ဖခင္တိုု႕ရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလိုုပဲ စိတ္ခံစားမႈေတြ ေပၚလြင္ေအာင္ စိတ္၀င္စားေပးထာေတြဟာလည္း အလြန္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ‘John Gottman’ ၏ The Heart of Parenting မွ အဆိုုအရ “ေယာက္်ားေတြဟာ သူတိုု႕ရဲ႕ ကေလးငယ္ႏွင့္ ထပ္တူခံစားႏိုုင္ေအာင္ သူတိုု႕ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကိုု သိေအာင္ အရင္ျပဳလုပ္ၾကရပါမယ္” လိုု႕ဆိုုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိ၏ စိတ္ခံစားမႈကိုု မိမိကိုုယ္တိုုင္ သိေအာင္ ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ လိုုအပ္မယ္ထင္ေသာ အဆင့္ေတြကိုု ေက်ာ္လႊားႏိုုင္ရပါမယ္။
 
(၅) အေဖာ္ျဖစ္ပါေစ၊ အကူမျဖစ္ပါေစႏွင့္။
ေရွးအယူအဆမ်ားအရ ဖခင္မ်ားမွာ အကူမ်ားျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုသည္မွာ ယခုုအခါတြင္ ေခတ္မမီေတာ့ပါ။ အကယ္၍ ေယာက္်ားမ်ားဟာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ကေလး ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား၌ မွ်ေ၀တာ၀န္ယူႏိုုင္ပါက အေကာင္းဆံုုးအေဖာ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 
(၆) အရင္ကထက္ အခ်ိန္ပိုုေပးပါ။
ကေလးငယ္ရဲ႕ဘ၀မွာ မိခင္နဲ႕ ဖခင္ႏွစ္ဦးစလံုုးရဲ႕ အခ်ိန္ေပးမႈကိုု လိုုအပ္ပါတယ္။ မိခင္ႏွင့္ ပဲပစ္ထားခဲ့မိပါက သင္သည္ ကေလးငယ္၏ ဘ၀အတြက္ လစ္ဟာမႈတစ္ခုု ျဖစ္သြားႏိုုင္ပါတယ္။ ဖခင္ေတြသည္ ေန႕စဥ္ လုုပ္႐ိုုးလုုပ္စဥ္ေတြကိုု ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ကေလးႏွင့္ မည္သိုု႕ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ရမယ္ဆိုုတာကိုု ေသခ်ာနားလည္ႏိုုင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သာမာန္ထက္ အခ်ိန္ပိုုေပးၿပီး ကေလးႏွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ ေနေပးသင့္ပါတယ္။
 
(၇) သင့္ရဲ႕ ဇနီးအေပၚေလးစားပါ။
ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖိုု႕ဆိုုရင္ သင္မရွိသည့္အခါမွာ ဇနီးသည္၏ ေန႕စဥ္လုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုုပ္မႈေတြအေပၚမွာ အေရးတယူ ယံုုၾကည္ေလးစားသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ဇနီးသည္ကိုု ပါ၀င္ကူညီၿပီး အတူတကြ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ ကေလးငယ္ကိုု ေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါသည္။ ကေလးငယ္ ႀကီးလာတာႏွင့္ အမွ် မိမိတိုု႕ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ကေလးကိုုလည္း ပါ၀င္ႏိုုင္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပးရပါမယ္။
 
(၈) တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး (ဖခင္ႏွင့္ မိခင္အၾကား) ဆက္သြယ္ရင္းႏွီးမႈလိုုေၾကာင္း သတိျပဳပါ။
တကယ္လိုု႕မ်ား သင္သည္ ခြဲေ၀လုုပ္ေဆာင္မႈ အေျခအေန၌ အခက္အခဲရွိေနခဲ့လွ်င္ ၄င္းကိုု ဇနီးသိေအာင္ ျပဳလုုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္လိုု႕ အစမွာ သင့္ဇနီးသည္ သင့္ရဲ႕အခက္အခဲနဲ႕ ပတ္သက္လိုု႕ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္လည္း သင့္အေနႏွင့္ မိဘတိုု႕၏ အခန္းက႑မွာ ဖခင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ကေလးငယ္ကိုု ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဆႏၵရွိၿပီး ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္နဲ႕ စိတ္ပါလက္ပါ ပါ၀င္လုုပ္ေဆာင္လိုုေၾကာင့္ သင္၏ ဇနီးသိရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးပါ။

ေဒါက္တာ အိအိခင္(ကေလး)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...