စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သြားမ်ား ႀကံ႕ခုိင္ၿပီး ျဖဴေဖြးေစရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား


ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သြားမ်ားက စကားေျပာရန္ႏွင့္  အစားအစာ ၀ါးစားရန္အတြက္သာ အေထာက္အကူျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ ႐ုပ္ရည္ သြင္ျပင္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ဖ်က္ဆီး ႏိုင္သည္။ သြားမ်ား ႀကံ႕ခုိင္ၿပီး ျဖဴေဖြးေနေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္ေပးလိုက္ပါသည္။

႐ိုး႐ိုးသြားတိုက္တံမ်ား (သို႔မဟုတ္) လွ်ပ္စစ္သြားတုိက္တံမ်ား ၏ ေခါင္းကို ႏွစ္လမွ သံုးလၾကာတိုင္း လဲလွယ္အသံုးျပဳပါ။ သို႔မ ဟုတ္ပါက ခံတြင္းထဲသို႔ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ထည့္သြင္းေနသကဲ့ သုိ႔ ျဖစ္ေပမည္။ သြားတိုက္ရာတြင္လည္း စက္၀ိုင္းပံုသဏၭာန္ ညင္ သာစြာတိုက္ရန္ လိုအပ္သည္။
လွ်ာေပၚရွိ အညစ္အေၾကးမ်ား ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ခံတြင္းနံ႔ ရွင္းသန္႔ေနေစရန္ နံနက္တိုင္း လွ်ာပြတ္ကိရိယာျဖင့္ လွ်ာကို သန္႔ ရွင္းေအာင္ လုပ္ပါ။

ပန္းသီး၊ မုန္လာဥ၊ တ႐ုတ္နံနံႀကီးႏွင့္ ေျပာင္းဖူးေပါက္ေပါက္ တုိ႔ကဲ့သို႔ က်စ္လ်စ္ႂကြပ္ဆတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို စား ပါက သြားမ်ား သန္႔ရွင္းေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ယင္း အစားအစာမ်ားကို အစာပိတ္အျဖစ္ စားသင့္သည္။

နံနက္တိုင္း ပန္းသီးအရက္ပါေသာ ဗီနီဂါရည္ျဖင့္ ပလုတ္က်င္းၿပီးမွ သြားတိုက္ပါ။ ခံတြင္းႏွင့္ သြားဖံုးမ်ားရွိ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေသဆံုးေစရန္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည္။

သြားမ်ားမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ျဖဴေဖြးေန ေစရန္ မုန္႔ဖုတ္ေဆာ္ဒါကို သြားတိုက္ေဆးကဲ့သို႔သံုး၍ တစ္ပတ္တစ္ ႀကိိမ္ခန္႔ သြားတိုက္ေပးႏိုင္သည္။
ခံတြင္း အၿမဲရွင္းလင္းေနေစရန္ ပူရွိန္းမ်ား ငံုမည္ဆိုပါက သၾကားမပါေသာ ပူရွိန္းမ်ားသံုးပါ။ ခံတြင္းေဆးရည္ အသံုးျပဳလိုပါ ကလည္း အရက္မပါေသာ ခံတြင္းေဆးရည္မ်ား ေရြးခ်ယ္သံုးစဲြပါ။
အိပ္ရာမွထခ်ိန္ႏွင့္ ညအိပ္ရာမ၀င္မီ သြားတိုက္ပါ။ ယင္းမွာ သြားက်န္းမာေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

—Ref: Reader Digest

http://7daydaily.com/story/35522#.VTewvpMXW1k

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...