စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေတာင္သူမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္က ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေခ်းမည္

ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုမွာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈတို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္နည္းေလ့ရွိသည္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
 
 ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ စီမံ ကိန္းတစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေတာင္ သူမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သီးႏွံစိုက္ ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအား ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အတုိးမဲ့ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း သြားရန္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ အ တည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း အ ျမင့္မားဆံုး ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ မုိး ေခါင္ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ လယ္ ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟုဆုိသည္။

ေျခာက္ေသြ႕ရာသီမ်ားတြင္ လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရ ရရွိ မႈသည္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနၿပီး ေရေပးစနစ္ အမ်ားစုမွာ အား နည္းခ်က္ရွိေနသည့္အတြက္စိုက္  ပ်ိဳးေရးကို အဓိကအားထားေနရ သည့္ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ဆင္း ရဲမႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိ ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်းလက္ ေဒသရွိ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ား ၀င္ေငြျမင့္တက္လာ ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးပြား လာေစရန္ ဆည္ေျမာင္းစနစ္ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္ မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ထည့္၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

‘‘လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအ တြက္ ဆည္ေျမာင္းစနစ္ကို တိုး တက္ေအာင္လုပ္တာက စိုက္ပ်ိဳး ေရးထုတ္ကုန္ေတြ တိုးတက္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္မယ္။ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ရာသီ မွာ သီးႏွံေတြစုိက္ပ်ိဳးလို႔ရမယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစု ေတြအၾကား ၀င္ေငြတိုးလာမယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔ အခုလိုစီမံ ကိန္းကို ကူညီေပးရတဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။

ဒါက ေတာင္သူလယ္သမား မိသားစု ေတြရဲ႕ ဘ၀ကို တုိးတက္ေစၿပီး ဆင္းရဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါလိမ့္ မယ္’’ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးUl-rich Zachau က ေျပာၾကားသည္။
ယခုစီမံကိန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳး ေရး ေရသြင္းစနစ္ကို မွီခိုေနေသာ ေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္ သည့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ ပိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲ ေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေနျပည္ ေတာ္အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမိသားစု တစ္သိန္းႏွစ္ ေသာင္းခန္႔ျဖစ္သည့္ တိုင္းျပည္၏ ဒုကၡအေရာက္ဆံုး ျပည္သူလူထု အခ်ိဳ႕ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္  ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္ကဆုိသည္။ အဆုိပါေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံလူတန္းစား သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ရွိေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

‘‘ေနျပည္ေတာ္လို ေခ်းေငြ ေတြရတိုင္း စီမံကိန္းေတြ လုပ္ ေတာ့ ဒီေနရာေတြက ေတာင္သူ ေတြက လုပ္တတ္ေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ကို ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး အ ခု ေခ်းေငြကို က်န္တဲ့တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ပိုၿပီးထိေရာက္ေအာင္လုပ္သင့္တယ္’’ဟု စုိက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာမင္းေအာင္ကေျပာသည္။ ‘‘ဒီစီမံကိန္းက လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အတြက္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ေတြရဲ႕ဘ၀ကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္ ေစမွာျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြား ေရးအေပၚမွာလည္း ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္ က ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီစီမံကိန္းက စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ ေတြ တိုးတက္ရရွိေအာင္ အ ေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ေရ နဲ႔လယ္ယာစီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ၊ ရာသီ ဥတုနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ႏုိင္ မယ့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ေတြ တိုး တက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ကူ ညီသြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု Ulrich Zachau က ဆက္လက္ေျပာသည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အႀကံေပးလမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္နည္း ပညာအကူအညီမ်ားလည္း ပံ့ပိုး ေပးအပ္မည္ျဖစ္ရာ ေကာက္ပဲသီးႏွံအမ်ိဳးအစား စံုလင္စြာ တုိး တက္စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ လမ္းၫႊန္ အႀကံေပးျခင္း၊ တုိးတက္ေကာင္း မြန္သည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးနည္း စနစ္မ်ား ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ပါ၀င္ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ အေရးေပၚႏွင့္ အက်ပ္အတည္း ကာလမ်ားတြင္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြမ်ားကို ေထာက္ ပံ့ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီေခ်းေငြေတြကို လုပ္ ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းကေန လုပ္ေဆာင္ တာမဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အာဏာပိုင္ေတြ
ပူးေပါင္းၿပီး ေရ ေျမာင္းျပင္မွာလား၊ ေတာင္သူ ေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးမွာလား ဆိုတာကို တုိင္ပင္လုပ္ေဆာင္ သင့္တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေကာင္း လာေအာင္ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ မလဲဆိုတာကို ခြဲျခားၿပီး တိုင္ပင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္’’ဟု ေဒါက္ တာ မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

http://7daydaily.com/story/35759#.VTs1j5OZHIU

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...