စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ရန္ကုုန္ျမဳိ႕ရွိ သံခ်ပ္အဖြဲ႕မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖမႈျမင္ကြင္း.

ရန္ကုုန္ျမဳိ႕တြင္ လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖေနသည့္ အျပာရဲ႕အနီ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ သံခ်ပ္ထိုုးေနစဥ္
ဓါတ္ပုုံ - ေဂ်ပုုိင္ / ဧရာ၀တီ

 
တကၠသုုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ေဒါင္းတုုိ႔မ်ဳိးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ လက္ပံတန္းအၾကမ္းဖက္မႈကုုိ သရုုပ္ျပေနစဥ္
ဓါတ္ပုုံ - ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ
တကၠသုုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ေဒါင္းတုုိ႔မ်ဳိးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ဆူးေလအၾကမ္းဖက္မႈကုုိ သရုုပ္ျပေနစဥ္
ဓါတ္ပုုံ - ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ

တကၠသုုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ေဒါင္းတုုိ႔မ်ဳိးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ဆူးေလအၾကမ္းဖက္မႈကုုိ သရုုပ္ျပေနစဥ္
ဓါတ္ပုုံ - ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ

 တကၠသုုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ေဒါင္းတုုိ႔မ်ဳိးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္
ဓါတ္ပုုံ - ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ
 
 
တကၠသုုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားပါ၀င္သည့္ ေဒါင္းတုုိ႔မ်ဳိးဆက္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕ အဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သရုပ္ျပေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္
ဓါတ္ပုုံ - ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ
ရန္ကုုန္ျမဳိ႕တြင္ လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖေနသည့္ တုုိ႕ေခတ္နဲ႔အျပဳိင္ သံခ်ပ္အဖြဲ႕
ဓါတ္ပုုံ - ေဂ်ပုုိင္ / ဧရာ၀တီ

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979567302087422.1073743388.121507374560090&type=1

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...