စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လူငယ္တိုင္း သတိျပဳသင့္သည္မွာ

မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေပၚမူတည္ကာ အသီးအပြင့္မ်ားကို
တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ အျဖစ္ ျပန္လည္ ခံစားရေပလိမ့္မည္။
မေလ်ာ္ကန္သည့္ နည္းျဖင့္ပိုမိုသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ရယူခ်င္သည့္ စိတ္သည္ မေကာင္းသည့္ အတၱစိတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္း အတၱစိတ္ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ေရာ မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ ပူေလာင္မႈ ကိုျဖစ္ေစသည္။
႐ိုးသားမႈကို အေျခခံသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္သာ စစ္မွန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္သူတိုင္းအတြက္ ထိုက္တန္သည့္ အရင္းအႏွီး ဟူသည္ ရွိစၿမဲျဖစ္သည္။
မိမိ ေပးဆပ္သည္ထက္ ပိုမိုသည့္ အသီးအပြင့္ကို မ႐ိုးမသား ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ သူယုတ္တို႔၏ အက်င့္စ႐ိုက္ျဖစ္ေပသည္။
၎အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖတ္႐ႈဖူးေသာ စာတစ္ပုဒ္ကို
ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုေပသည္။

တစ္ခါက လယ္သမားတစ္ဦးသည္ မုန္႔ဖုတ္သမားကို ေထာပတ္(၁) ေပါင္ေရာင္းလိုက္ေလသည္။ မုန္႔ဖုတ္သမားသည္ လယ္သမား ေရာင္းလိုက္သည့္ ေထာပတ္ကို (၁)ေပါင္ ျပည့္မျပည့္ ျပန္ခ်ိန္ၾကည့္ရာ အေလးခ်ိန္ မျပည့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေလသည္။ ေဒါသအႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္သြားေသာ မုန္႔ဖုတ္သမားသည္ လယ္သမားကို တရားစြဲေလေတာ့သည္။
တရားသူႀကီးက လယ္သမားကို အေလးခ်ိန္ မျပည့္သည့္ ေထာပတ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာင္းရသလဲဟု ေမးျမန္းရာ လယ္သမား၏ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ပံုမွာ မွတ္သား ေလာက္ေပသည္။ ““တရားသူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ့္တြင္ တိက်သည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ ခ်ိန္တြယ္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း မုန္႔ဖုတ္သမားေပးသည့္ အခ်ိန္အတြယ္ျဖင့္ ေထာပတ္ကို ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ဆီက အမဲသား(၁)ေပါင္ကို ခ်ိန္ခြင္ရဲ႕တစ္ဘက္မွာထားၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေထာပတ္ကို အျခားတစ္ဘက္မွာ ထားကာ အညီအမွ် ခ်ိန္တြယ္ၿပီး ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တရားစြဲသင့္ တဲ့သူမွာ ကၽြန္ေတာ္မဟုတ္ဘဲ မုန္႔ဖုတ္သမားသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သူေပးတဲ့ အခ်ိန္အတြယ္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ ေထာပတ္ကို ျပန္ေရာင္းျခင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အျပစ္မရွိပါဘူး ခင္ဗ်ာ လို႔ေျပာၿပီး မုန္႔ဖုတ္သမားဆီ က၀ယ္ယူထားတဲ့ အမဲသားႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္သမားကို ေရာင္းခ်ထားသည့္ ေထာပတ္ကို တရားသူႀကီးမင္းေရွ႕တြင္ ခ်ိန္တြယ္ျပလိုက္သည္။ တရားသူႀကီးမင္းလည္း ပစၥည္းႏွစ္ခု၏ အတိုင္းအဆမွာ ညီမွ်သည့္ ပမာဏျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ လယ္သမားတြင္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ေတာ့သည္။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ ပံုျပင္ကဲ့သို႔ပင္ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေပးဆပ္မႈ အတိုင္းသာ ျပန္လည္ ရရွိေပလိမ့္မည္။ မ႐ိုးေျဖာင့္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္ကို ရရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းတြင္ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဟူသည္ ရွိစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ မ႐ိုးသားျခင္းႏွင့္ ႐ိုးေျဖာင့္ျခင္းဟူသည္ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အၿမဲလို လိုေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အလိမ့္အညာျဖင့္ အသားက်ကာ ႐ိုးေျဖာင့္မႈကို မျမင္ႏိုင္မရွာ ေတြ႕ႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ပင္ ၎တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားက ပိတ္ေမွာင္ေနေပသည္။ ထိုသူတို႔သည္ ေလာက၏ အမႈိက္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔ရာ မ်ားစြာသည့္ အရင္းအႏွီးကို ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပဆိုရေသာ္ ေရထဲတြင္ ေပါေလာေပၚေနသည့္ ေရခဲတံုး ဥပမာကိုျမင္ၾကည့္ေစလိုသည္။ ေရခဲတံုး၏ ေရေပၚတြင္ ေပၚေနသည့္ အပိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။ ေရေအာက္တြင္ ျမဳပ္ေနသည့္ အပိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ က်ားကန္ေပးဆပ္ရသည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။ ေရေပၚတြင္ ေပၚေနသည့္ အပိုင္းအစသည္ ေရေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ အပိုင္းအဆထက္ အဆမတန္ ေသးငယ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔ရာ က်ားကန္ ရင္းႏွီးရသည့္ ပမာဏသည္ အဆမတန္ မ်ားျပားေၾကာင္းပင္။

အထက္ပါပံုအရ ေရေပၚတြင္ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေရေအာက္တြင္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳမႈ၊ စြန္႔စားရမႈ၊ ႐ိုးေျဖာင့္မႈ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္က်႐ံႈးမႈ၊ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊၀ီရိယ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈႏွင့္ အားစိုက္ထုတ္မႈ စသည္ျဖင့္ မေရမတြက္ႏိုင္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာျဖင့္ ေပးဆပ္ တည္ေဆာက္ရေပသည္။ လူအမ်ားစုမွာ လူတစ္ဦး၏ ေအာင္ျမင္မႈကို အေပၚယံသာ ျမင္တတ္ၾကၿပီး ၎အေနျဖင့္ မည္မွ် ေပးဆပ္ခဲ့ ရေၾကာင္းကို သတိမျပဳမိၾကေပ။ သတိျပဳေစလိုသည္မွာ ေအာင္ျမင္ေနသူ တစ္ဦး၏ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနမႈကိုသာ မၾကည့္ဘဲ ထိုကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ ခဲ့ရေၾကာင္းကို သတိမျပဳမိၾကေပ။ သတိျပဳေစ လိုသည္မွာ ေအာင္ျမင္ေနသူ တစ္ဦး၏ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္ေနမႈကို သာမၾကည့္ဘဲ ထိုကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ရင္းႏွီး ေပးဆပ္ခဲ့ ရေၾကာင္း ကိုလည္း လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ သတိျပဳေစ လိုေပသည္။

ပ်င္းရိျခင္း၊ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊ အတၱႀကီးျခင္း၊ အဓိကႏွင့္ သာမညကို မခြဲျခားႏိုင္ျခင္း တို႔သည္လည္း မိမိတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ရာ ျဖတ္လမ္း နည္းျဖင့္ ေရလိုက္မလြဲေစလိုေပ။ မိမိ၏ ထိုက္တန္သည့္ ေပးဆပ္မႈျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိေပလိမ့္မည္။ မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္သည့္ စိတ္ထားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားသည့္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ေစဖို႔ရာ ဆႏၵျပဳ တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။

Khun Arkar Thein

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...