စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...နားေနျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ


            
မၾကာေသးမီက မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာစဥ္ အလုပ္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္ကိစၥ ေဆြးေႏြး ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္ အခ်ဳိ႕သည္ အလုပ္ၿပီး အလုပ္ခ်ာလည္ ပတ္လည္ ေနၾကသျဖင့္ နားရေကာင္းမွန္း မသိၾကေတာ့။ မည္သည့္ႏွစ္၊ မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသို႔ သြားရာလမ္းတြင္ နားေနျခင္းႏွင့္ စိတ္ေျဖေလွ်ာ့ အပန္းေျဖျခင္း တို႔သည္ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ အတူ ပါဝင္သည္ ဆိုသည္ကို သတိရ ေနရမည္ ျဖစ္၏။

က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ျပပြဲ တစ္ခုတြင္ ေကာင္းစြာ အိပ္ေပ်ာ္ေရးသည္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း ျပသထားသည္။ လံုေလာက္စြာ မအိပ္လိုက္ရသည့္အခါ ထုိေန႔တစ္ေန႔လံုး အဆင္မေျပ ျဖစ္ေန တတ္သည္ ဟုဆိုသည္။ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား၊ ထူးခြၽန္ ထင္ရွားသူမ်ားတြင္ အမ်ားစုသည္ တစ္ညလွ်င္ အိပ္ခ်ိန္ ေလးနာရီ၊ ငါးနာရီမွ်သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္ မ်ားစြာသည္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို တန္ဖိုး ထားၾကသေလာက္ နားေနျခင္းႏွင့္ စိတ္ေျဖေလွ်ာ့ အပန္းေျဖျခင္းတို႔၌ တန္ဖိုး မထားတတ္ၾကသည္ ကို ေတြ႕ရ ၏။ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ လႈပ္ရွားမႈ အေရးႀကီးသလို နားေနျခင္းလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ နားေနျခင္းသည္ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္သက္သာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အတြက္သာ မက ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ပါ အေရးႀကီးလွသည္။

အလုပ္၏ခရီး အဘယ္မွ် ေပါက္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ ေရွ႕ရည္မွန္းခ်က္ ဘာေတြထားမည္၊ ေရွ႕ခရီး မည္သို႔ ဆက္မည္ စသည္တို႔ကို သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ နားေနျခင္းႏွင့္ စိတ္ေျဖေလွ်ာ့ အပန္းေျဖျခင္း လုပ္ဖို႔လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ပံုမွန္ တြန္းထိုး ယွဥ္ၿပိဳင္လႈပ္ ရွား ေနရမႈမ်ားမွ ေခတၱခဏ လြတ္ေျမာက္ရာ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ေသာ ေနရာတစ္ခုရွိဖို႔ လုိအပ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ေနထိုင္ျခင္းမွ ရရွိသည့္ အက်ဳိး ရလဒ္လိုအပ္သည္။

ေလ့လာမႈမ်ား အရ အိပ္ေရး မဝသည့္အခါ အာ႐ံု စူးစိုက္ႏိုင္မႈ စြမ္းအား၊ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ ဘက္စံု က်န္းမာေရးတို႔ ထိခိုက္ ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအေျခ အေနက မိသားစု အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သလို မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ သူမ်ားအေပၚလည္း သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အိပ္ေရး မဝျခင္းက ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ ေလ်ာ့က်မႈ ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေရာင္ရမ္းမႈ ျဖစ္ေစပါသည္ဟု ဆရာဝန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းကားေမာင္းသူ တစ္ဦး အခ်က္ျပ မီးပြိဳင့္တြင္ ကားခဏရပ္စဥ္ လက္ကိုင္ဘီးေပၚ၌ ႐ုတ္တရက္ အိပ္ေပ်ာ္ သြားေၾကာင္း၊ အခ်က္ျပမီး အေျပာင္းေစာင့္ေနသည့္ အခ်ိန္တို အတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားရသည္။ အႏၲရာယ္ မ်ားလွပါသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပုိင္း လံုေလာက္ေသာ အနားရရွိမႈ မရွိျခင္းသည္ ခ်ီးက်ဴးစရာ မဟုတ္ေပ။ သင္စိတ္ေျဖေလွ်ာ့ အနားယူဖို႔ သင့္အလုပ္မ်ားက ေန႔အခ်ိန္၌ သင့္ကိုခြင့္မျပဳ ခဲ့လွ်င္ ညဘက္ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္လိုက္ပါ။

လူမ်ားက မိမိတို႔တြင္ အနားယူဖို႔ အခ်ိန္မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကသည့္အခါ အိ္ပ္ေရးမဝေသာ ေလယာဥ္မွဴး သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ လုပ္ငန္း မစတင္မီ အိပ္ခ်ိန္နည္းနည္းသာ ရခဲ့ေသာ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္တို႔ ေနရာမွဝင္၍ စဥ္းစားၾကည့္ရန္ ေျပာလိုပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ မိသားစုကို ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ ထို႔ျပင္ လံုေလာက္ေသာ အနားယူမႈ ရရွိေနျခင္းျဖင့္ သင္၏ ဘက္စံု ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို စတင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသည္ သင့္ဘဝတြင္ အရာရာ ပိုမိုဟန္ခ်က္ညီ မွ်တမႈရွိေသာ ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ဆီသို႔ ဦးတည္သည့္ ေကာင္းေသာ ခရီး စတင္ လုိက္ျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ။

စိန္ဝင္းႏြယ္

https://www.facebook.com/royalheromedia/photos/a.452811328083074.110728.452793661418174/948516788512523/?type=1&theater 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...