စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...နားလည္ရခက္ေသာ အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား

                                 
ဒါေလးကဗဟုသုတအတြက္ဖတ္ၾကည့္
၁။lady = မိန္းမပ်ိဳ
finger = လက္ေခ်ာင္း
ladyfinger = ရံုးပတီသီး...။

၂။Chair = ကုလားထိုင္။
Man =လူ၊ ေယာက္်ားႀကီး။
Chairman = ဥကၠဌ

၃။nut = အခံြမာသီး။
house =အိမ္။
nut-house = အ႐ူးေထာင္။

၄။cow = ႏြားမ။
Pea = ပဲလံုုး။
cow-pea = ပဲလြမ္း။

၅။water = ေရ
cress = စမုန္နီ၊ စမုန္။
Water cress = ကန္ဇြန္းရြက္

၆။Man = လူ
go = သြားသည္
Mango = သရက္သီး

၇။။purse = ပိုက္ဆံအိတ္။
purses = သေဘၤာအရာရ္ိွမ်ား။

၈။small = ေသးငယ္ေသာ။
beer = ဘီယာ။
small beer= အေသးအဖဲြ။

၉။money. = ပိုက္ဆံ ။
bags = အိတ္မ်ား။
moneybags = သူေဌးႀကီး၊ ဓနရွင္ ။

၁၀။heart = ႏွလံုး ။
stopping = ရပ္တ့ံျခင္း။
heart-stopping = သည္းထိတ္ရင္ဖို။

၁၁။mouth = ပါးစပ္။
watering = အပင္ေရေလာင္းျခင္း။
mouth-watering. = သြားရည္ယိုစရာ။

၁၂။cow = ႏြားမ။
boy =လူကေလး။
cowboy = ႏြားေက်ာင္းသား။

၁၃။big = ႀကီးေသာ။
head = ဦးေခါင္း။
big-head = ဘ၀င္ျမင့္သူ။

၁၄။Lady = အမ်ိဳးသမီး
bird = ငွက္
ladybird = ပိတုံးေကာင္

၁၅။car = ကား။
park = ပန္းျခံ။
car park = ယာဥ္ရပ္နားစခန္း။

၁၆။peacock = ဥေဒါင္း၊ ေဒါင္းဖို။
flower = ပန္း။
peacock-flower = စိန္ပန္း။

၁၇။love = ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ။
child = ကေလး။
love-child = တရား၀င္ လက္မထပ္ဘဲ ရရိွေသာ ကေလး။

၁၈။ sugar = သၾကား။
apple = ပန္းသီး ။
sugar-apple = ၾသဇာသီး။

၁၉။။ bale = ေဘထုပ္။
fruit = အသီး။
bale fruit = ဥသွ်စ္သီး

၂၀။ sugar = သၾကား။
cane = ႀကိမ္ပင္၊ ႀကိမ္လံုး။
sugarcane = ၾကံ။

၂၁။ palm = ထန္းပင္။
sugar = သၾကား။
palm-sugar = ထန္းလ်က္။

၂၂။ Jack = ၀န္ခ်ီသည့္ ဂ်ိဳက္ ( ကားဘီးလဲရန္။)
fruit = အသီး။
jackfruit = ပိႏၷဲသီး။

၂၃။ palm = ထန္းပင္။
wine = ၀ိုင္အရက္။
palm wine = ထန္းရည္။

၂၄။ drum = ဗံု။
stick = တုတ္ေခ်ာင္း။
drumstick = ဒန္႔သလြန္သီး။

၂၅။ ant = ပုရြက္ဆိတ္ ။
lion = ျခေသၤ့။
ant-lion = ( အင္းဆက္ပိုး) ဖုတ္ေကာင္။

၂၆။ chicken = ၾကက္၊ ၾကက္သား။
run = ေျပးသည္။
chicken-run = ၾကက္ျခံ။

၂၇။ big = ႀကီးေသာ။
stick = တုတ္ေခ်ာင္း။
big stick = မိမိကိုယ္ကို အေရးပါသူဟုထင္သူ။

၂၈။tiger = က်ား။
lady = အမ်ိဳးသမီး။
tiger-lady = သဇင္ပန္း။

၂၉။ cow = ႏြားမ။
Pea = ပဲလံုုး။
cow-pea = ပဲလြမ္း။

၃၀။ sugar-apple = ၾသဇာသီး။
custard apple = ၾသဇာသီး။
sweetsop = ၾသဇာသီး။

၃၁။ chest = ရင္ဘတ္။
nut = အခြံမာသီး။
chestnut = သစ္အယ္သီး၊ သစ္အယ္ပင္။

၃၂။ chick = ၾကက္ေပါက္စ၊ ငွက္ေပါက္စ။
pea = ပဲလံုး၊ ပဲေစ့။
chick-pea = ကုလားပဲ။

၃၃။ star = ၾကယ္။
fruit = အသီး။
star fruit = ေစာင္းလ်ားသီး။

credit :မင္းျမတ္အာကာ

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.120616

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...