စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အလႊာ ၃ ပါး

ထိုင္၀မ္မွာ သတင္းသံုးေတာ္မူတဲ့ ရွင္းရင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဟာတဲ့တရားထဲကပါ။ ႏွစ္သက္လို႔ ဘာသာျပန္လိုက္ပါတယ္။
လူမွာ အမ်ဳိးအစားလူတန္းစား ၃ မ်ဳိး ၃လႊာ ခြဲျခားထားပါတယ္။ ။ အထက္တန္းလႊာ၊ အလယ္တန္းလႊာ နဲ႕ ေအာက္တန္းလႊာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုဒီလိုခြဲျခားထားပါတယ္။

အထက္တန္းလႊာမွာ အရည္အခ်င္းရိွတယ္။ မာနမရိွပါ။
အလယ္တန္းလႊာမွာ အရည္အခ်င္းရိွတယ္။ မာနႀကီးတယ္။
ေအာက္တန္းလႊာမွာ အရည္အခ်င္းမရိွပါ။ မာနက်ေတာ့ လံုး၀မေလွ်ာ့ပါ။

အထက္တန္းလႊာဟာ ဥာဏ္ပညာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကတယ္။
အလယ္တန္းလႊာဟာ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကတယ္။
ေအာက္တန္းလႊာဟာ အတင္းအဖ်င္း ေတြေဆြးေႏြးၾကတယ္။

အထက္တန္းလႊာဟာ ေပးဆပ္ၾကပါတယ္။
အလယ္တန္းလႊာဟာ လဲလွယ္ၾကပါတယ္။
ေအာက္တန္းလႊာဟာ အၿမဲလိုလို အလကားပဲ ရခ်င္ၾကပါတယ္။

အထက္တန္းလႊာဟာ သူမ်ားကို အၿမဲခ်ီးမြန္းၾကတယ္။
အလယ္တန္းလႊာဟာ သူမ်ားကိုသိပ္ မေခၚမေျပာဘူး။
ေအာက္တန္းလႊာဟာ အထက္ဖားသေလာက္ ေအာက္အရမ္းဖိနိပ္တယ္။

အထက္တန္းလႊာဟာ ယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္မာတယ္။
အလယ္တန္းလႊာဟာ ကိုယ့္ကိုကို ယံုၾကည္တယ္
ေအာက္တန္းလႊာဟာ စိုးရိမ္စိတ္ သံသယစိတ္ေတြျပည့္နက္ေနတတ္တယ္။

အထက္တန္းလႊာဟာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚတယ္။
အလယ္တန္းလႊာဟာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေနတတ္တယ္။
ေအာက္တန္းလႊာဟာ စိတ္ခံစားခ်က္ ေနာက္လိုက္ေနတတ္တယ္။
သင္ေကာ…ဘယ္အလႊာထဲကလဲ။

Ref: Wechat

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...