စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...နွစ္သစ္ကူးကာလကို တရားဓမၼျဖင္႔ျဖတ္ေက်ာ္ႀကသူမ်ား.


ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္တြင္ လာေရာက္ တရားစခန္း၀င္ေနႀကသည္႔ ေယာဂီမ်ားကုိ မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္
(ဓာတ္ပုံ-စုိင္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)
ျမန္မာ႔ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမျဖစ္သည္႔ မဟာသႀကၤန္ကာလတြင္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေႀကးမ်ားကုိ အတာေရျဖင္႔ ေဆးေႀကာသည္႔အေနျဖင္႔ ေရကစားႀကသူမ်ားရွိိသလို ဗုဒၶဘာသာဓေလ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင္႔အညီ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား တရားရိပ္သာမ်ားတြင္ သီတင္းသီလေဆာက္တည္သူမ်ား၊တရားဘာ၀နာစီးျဖန္းသူမ်ားရွိရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္တြင္လည္း တရားစခန္း၀င္သူမ်ား ၊ ရဟန္း၀တ္သူမ်ား ၊ လူငယ္မ်ားမွယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတတ္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္လ်က္ရွိႀကသည္။ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ ေယာဂီမ်ား ၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းလာေရာက္သင္ယူသည္႔ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔ပါသည္။
(ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)
 ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္တြင္ မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း လာေရာက္ရဟန္းျပဳႀကသည္႔ ရဟန္သံဃာေတာ္မ်ားအား အလွ်ဳရွင္တစ္ဦးက ေန႔လည္ဆြမး္ကပ္လွ်ဳေနပံုကုိမဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္
(ဓာတ္ပုံ-စုိင္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)

 ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္တြင္ မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း လာေရာက္ရဟန္းျပဳႀကသည္႔ ရဟန္သံဃာေတာ္မ်ားကုိ မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္
(ဓာတ္ပုံ-စုိင္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္တြင္ မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း လာေရာက္သီလရွင္၀တ္ႀကသည္႔ သီလရွင္ဆရာႀကီး ဆရာေလးမ်ားကုိ မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္
(ဓာတ္ပုံ-စုိင္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)

 
 ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္တြင္ လာေရာက္ တရားစခန္း၀င္ေနႀကသည္႔ ေယာဂီမ်ားကုိ မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္
(ဓာတ္ပုံ-စုိင္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)

  ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ ခ်မ္းေျမ႔ရိပ္သာေက်ာင္းတုိက္တြင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းလာေရာက္သင္ယူေနႀကသည္႔ ကေလးငယ္မ်ားကို မဟာသႀကၤန္အတက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္
(ဓာတ္ပုံ-စုိင္းေဇာ္/ဧရာ၀တီ)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979799262064226.1073743390.121507374560090&type=1https://www.facebook.com/media/set/?set=a.979799262064226.1073743390.121507374560090&type=1

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...