စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေႏြရာသီမွာ မ်က္စိကို ဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္မလဲ

                       

အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ မ်က္စိမ်ားကို အ ေသအခ်ာဂ႐ုစိုက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။
ေနပူခံလိမ္းေဆးမ်ားက အသားအေရ မပ်က္စီးေစရန္ အႏၲ ရာယ္ရွိေသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေပး သကဲ့သို႔ မ်က္မွန္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ကာ ကြယ္ေရးစနစ္က ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ မ်က္စိမ်ား မထိခိုက္ေအာင္ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္မ်ားကို တားဆီးေပးသည္။
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ လြန္ကဲစြာ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္စဲြျခင္း၊ မ်က္ၾကည္လႊာ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ မ်က္စိျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

ေႏြရာသီတြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ေပးေသာ မ်က္ မွန္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီးမွ အျပင္သို႔ထြက္ျခင္းျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေန ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား မ်က္စိထဲသို႔ မ၀င္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ သည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မွာ ေရႏွင့္ ဆီးႏွင္းမ်ားေပၚတြင္ အလင္း ျပန္သျဖင့္ ေႏြရာသီတြင္ ေရကူးရန္ (သို႔မဟုတ္) ခရီးထြက္ရန္ စီစဥ္ ထားပါက ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ မ်က္မွန္တစ္ လက္ ေဆာင္သြားပါ။ ထုိ႔ျပင္ ဦးထုပ္ေဆာင္းသြားျခင္းသည္ ပူျပင္း ေသာ ေနေရာင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။
ေႏြရာသီတြင္ ေရကူးကန္မ်ား၌ အေရျပားေရာဂါ ကူးစက္မႈ အႏၲရာယ္ ျမင့္မားၿပီး ေရကူးကန္အမ်ားစုတြင္ ေရ၌ ေရာဂါပိုးမႊား မ်ား အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ ကလိုရင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားဓာတုေဆး ၀ါးမ်ားကို ပိုမိုသံုးစဲြထားေလ့ရွိသည္။

 ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေရကူးသူမ်ားသည္ မ်က္စိနာျခင္းႏွင့္ မ်က္ရည္ယိုၿပီး မ်က္စိယားယံျခင္းတို႔ မၾကာခဏျဖစ္တတ္သျဖင့္ ေရကူးၿပီးလွ်င္ မ်က္စိမ်ားကို ေရခ်ိဳေရသန္႔ျဖင့္ ေဆးေၾကာပစ္ရန္လိုအပ္သည္။
ေႏြရာသီတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အသားအေရမ်ားသာ ေျခာက္ေသြ႕ သည္မဟုတ္ဘဲ မ်က္စိမ်ားလည္း ေျခာက္ေသြ႕ေနတတ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ မ်က္စဥ္းခတ္ေဆးသံုးရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္စဥ္းခတ္ေဆးမွာ တာရွည္ခံေစေသာ ဓာတုပစၥည္းမပါ ၀င္ေသာ မ်က္စဥ္းေဆးျဖစ္ရန္လိုသည္။

ေလေအးေပးစက္ဖြင့္ထားေသာ အခန္းထဲတြင္ ထိုင္ေနပါက ေလေအးေပးစက္မွ ထြက္လာေသာ ေလမ်ားမွာ ေျခာက္ေသြ႕ေစၿပီး ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ မ်က္စိႏွင့္ တုိက္႐ိုက္မထိေတြ႕ေစရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေႏြရာသီအားလပ္ရက္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပဲြစားထြက္၍ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ အျပင္ထြက္လည္လိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ မ်က္စိကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ မ်က္မွန္တစ္ လက္တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ေသာ မ်က္မွန္ကို ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ရန္ ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။                  
—Ref: TOI

http://www.7daydaily.com/story/35252#.VSvX_y7dXLU

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...