စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...တ႐ုတ္အစ ျမန္မာကဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိ

 တ႐ုတ္အစ ျမန္မာကဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိ
ယူနန္ႏွင့္ ျမန္မာရွိ ေက်ာက္ေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ဆင္တူၾကသည္ (သ႐ုပ္ေဖာ္ – thetimes.co.uk)
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေရွးဦးလူသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သုေတသန စာေစာင္ျဖစ္သည့္ Scientific Reports တြင္ မၾကာေသးမီက ေရးသားထုတ္ျပန္ထားေသာ စာတမ္းတေစာင္က ဆိုလိုက္သည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႕ အေျခစိုက္ တ႐ုတ္သိပံၸအကယ္ဒမီ ကူမင္းသတၱေဗဒအင္စတီက်ဳ (Chinese Academy of Sciences Kunming Institute of Zoology) မွ သုေတသီမ်ားက တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ လူမ်ား၏ မူရင္းဗီဇသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရွးဦးလူသားမ်ားႏွင့္ ဆင္တူျပီး လက္ရွိ ဗမာ၊ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႕ ေရွးဦးလူသားမ်ား လာေရာက္အေျခခ်ရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သည္ အေရးပါေသာေနရာဟု ၫႊန္းဆိုေနသည္။

အာဖရိကမွ စြန္႕ခြာလာျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းသို႕ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၆ ေသာင္းခန္႕က စတင္အေျခခ်လာေသာ ေရွးဦးလူသားမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႕ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ ေသာင္းခန္႕တြင္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ျပီး ဆက္လက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း စာတမ္းက ဆိုသည္။
ထိုမွတဆင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ ေသာင္း ၅ ေထာင္အတြင္း ျမန္မာျပည္သည္ ေရွးဦးလူသားအခ်င္းခ်င္း ေရာယွက္ကုန္ျပီး လူသားအဆင့္သို႕ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးရာ ေနရာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေရးသည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ လူ ၆ ေထာင္ေက်ာ္ကို ဒီအန္ေအ စုေဆာင္းျပီး ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့ျခင္းက ျမန္မာျပည္သည္ အာရွေဒသတလႊား လူမ်ိဳးဗီဇမ်ား ကြဲျပားသြားမႈ၏ အေရးပါေသာ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနေသာ အားေကာင္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႕သည္ဟု သုေတသီတို႕က ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ ေသာင္း ၅ေထာင္ခန္႕တြင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသို႕ ေတာင္ၾကားလြင္ျပင္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ အထက္ပိုင္းအပါအဝင္ အျခား ျမစ္ဝွမ္းမ်ားအတိုင္း ပထမဦးဆုံးအသုတ္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအသုတ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁ ေသာင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
ဗီဇဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ ေျမတူးသမိုင္းဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေနသည္ဟုလည္း သုေတသီတို႕က ေျပာသည္။

ယူနန္ႏွင့္ ျမန္မာရွိ ေက်ာက္ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ အေတာ္ဆင္တူေနၾကျပီး တ႐ုတ္သို႕ ပထမဆုံးေရာက္ရွိသူမ်ားသည္ ပင္လယ္မွ မဟုတ္ဘဲ ကုန္းတြင္းပိုင္းမွ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

မူရင္းစာတမ္းကို http://www.nature.com/srep/2015/150326/srep09473/full/srep09473.html တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

http://burma.irrawaddy.org/news/2015/04/03/73530.html 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...