စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သႀကၤန္စာႏွင့္ ေဗဒင္ဝါဒ

                         


သႀကၤန္မွာ ပထမ အက်ေန႔၊ဒုတိယ အၾကတ္ေန႔၊တတိယ အတတ္ေန႔ဆိုၿပီး သံုးခု ခြဲထားတယ္။ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔လို႔ ေခၚၾကတယ္။
ဒါဟာ ေဗဒင္ၾသဇာလႊမ္းမိုးတဲ့ သေဘာပဲဗ်။

ေဗဒင္ပညာရွိဆိုတဲ့ ပုဏၰားေတြလႊမ္းမိုးေတာ့ သူတို႔အယူအဆ၊
သူတို႔ဝါဒလည္း လႊမ္းမိုးေပေရာ့ေပါ့ဗ်ာ။

သႀကၤန္စာမ်ားျဖန္႔ေဝၿပီး သူတို႔ဝါဒကို သိမ္းသြင္း၊ ေနာက္လူေတြက ေလ့လာ၊
ဒီစာဒီမူအတိုင္း ထုတ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြပါ လိုက္လုပ္ၾကေရာဗ်ာ။

ႏွစ္ေဟာင္းကပဲ မသန္႔ရွင္းခဲ့ၾကတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြပါလာတယ္ဆိုၿပီး
ေခါင္းေတြေလွ်ာ္ၾက၊ အဝတ္သစ္ေတြ ဝတ္ၾက၊ဒီတင္ မကေသးဘူး။
ဘာလုပ္ၾကျပန္သလဲ ဆိုေတာ့ဘယ္ေန႔ သားသမီး တာစားတယ္ဆိုၿပီး
“တာအိုးေလးေတြ” လုပ္ၾက၊ ပူေဇာ္ၾက။အခါနားနီးေတာ့ ေစ်းတစ္ပတ္လည္မွာ ေတြ႔မွာပါ။
ဒါက “ပုဏၰားေတြရဲ႕ ဝါဒ” ပါဗ်ာ။
-【ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီး】

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...