စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ ကိုယ့္ခ်စ္သူနဲ႕တစ္ဘ၀လံုး လက္တြဲဖုိ႕ ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...