စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မၾကာခဏ ခရီးထြက္ေပးျခင္းက ရႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူး (၇)ရပ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...