စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အင္တာဗ်ဴ းမေျဖခင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...