စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ..."ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ခ်ျပရဲလား"

လာမည့္ ၂၀၁၆ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း မီဒီယာမ်ားကတစ္ဆင့္ ၎တို႔၏ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ၀င္ေငြႏွင့္ တုိင္းျပည္ကုိမည္ မွ် အခြန္ေဆာင္ထားသည္ကုိ အၿပိဳင္အဆုိင္ အသိေပးေၾကညာေနၾကပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအရ သမၼတေလာင္းယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာၿပီးသည့္ တစ္လအတြင္း၀င္ေငြ။ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ထားမႈကို လူသိထင္ရွားေဖာ္ထုတ္တင္ျပရေလ့ရွိသည္။ သကၤာမကင္းျဖစ္စရာ ရွိပါကလည္း စစ္ေဆးမႈကုိ ခံယူရသည္။

ပထမဦးဆံုး ၂၀၁၆အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဘက္မွ ထိပ္တန္း သမၼတေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ဟီလာရီကလင္တန္က မိ သားစု၏ ၀င္ေငြ၊ ပုိင္ဆုိင္ျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား၊ အခြန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါ သည္။ ၎၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ခင္ပြန္း သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္ တုိ႔သည္ ၂၀၁၄ အတြင္း  မိန္႔ခြန္းစ ကားေျပာၾကားရာက ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ၀င္ေငြရခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ထို႔အျပင္၎၏ Hard Choices စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်မႈ မွ ေဒၚလာငါးသန္းရရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ၂၀၁၄ အတြင္း သူတို႔ ၀င္ေငြမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ခ့ဲသည္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က အသိေပး ခဲ့ပါသည္။

သူႏွင့္ အၿပိဳင္မေရွးမေႏွာင္း မွာပင္ ၿပိဳင္ဘက္ရီပက္ဘေလ ကန္ပါတီ၏ သမၼတေလာင္းအ ျဖစ္ ေၾကညာထားသည့္ ဂ်က္ဘုရွ္ကလည္း ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ဂ်က္ဘုရွ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ၄၁ ဦးေျမာက္ သမၼတေဂ်ာ့ခ်္ အိတ္ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္၏သားႏွင့္ ၄၃ ဦးေျမာက္ သမၼတေဟာင္းေဂ်ာ့ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရ္ွ၏ ညီေတာ္စပ္ပါသည္။ သူကုိယ္တုိင္ကလည္း     ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္ပါ၏။ လက္ရွိမွာ အ တုိင္ပင္ခံ တစ္ဦးအျဖစ္လုပ္ကုိင္ ေနေသာ ဂ်က္ဘုရွ္ကတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀င္ေငြ ေဒၚလာေလးသန္းရွိၿပီး၂၀၁၃ကမူ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၄ သန္း ၀င္ေငြရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ သူက အခြန္ကုိႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ၂၉ ႏွစ္တာ အခြန္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အ ေထာက္အထားျဖတ္ပိုင္းမ်ားကုိ လူသိထင္ရွားတင္ျပခဲ့ပါသည္။
 ယခုကဲ့သုိ႔ သမၼတေလာင္းမ်ားပုိင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထား မ်ားကုိ တင္ျပၾကသည္မွာ တုိင္း ျပည္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္သူ မ်ားအေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈကင္းျခင္း၊ ေငြေၾကးကို မတရား နည္းျဖင့္ ရထားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ စာရိတၱကို မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ျခင္းဆိုတုိ႔ကုိ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ျပသျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

သူတို႔တင္မက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ကလည္း ၎တို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ား ကို ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ ေၾက ညာအသိေပးၾကပါသည္။ လုိအပ္ လာပါက အဆိုပါပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သည္ သမၼာအာဇီ၀ျဖင့္ ရွာေဖြထားေၾကာင္း အစစ္ခံၾကရသည္။ မျပႏုိင္ပါကအေရးယူခံရပါသည္။ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္လုပ္ခြင့္ရွိပါ။

ထို႔အတူ လက္ရွိသမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားကလည္း သူတို႔ ၏ ၀င္ေငြမ်ားအခြန္ေပးေဆာင္မႈ မ်ားကုိလည္း ႏွစ္စဥ္တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရပါသည္။

မည္သူမဆုိ လက္ရွိသမၼတ အိုဘားမားႏွင့္ ဒုတိိယသမၼတ ဂ်ိဳး ဘစ္ဒန္တုိ႔၏ ၀င္ေငြထြက္ေငြမ်ား၊ အခြန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိသမၼတအိမ္ ျဖဴေတာ္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ တြင္ အခ်ိန္မေရြးၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။
 ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပဲြ ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ဦးတည္ ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေၾကညာရ မည္ျဖစ္ပါသည္။  လာမည့္ ႏုိ၀င္ ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြး ေကာက္ပဲြ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ အတုိက္အခံအမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဟု မၾကာေသးမီကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ပါ ၀င္သူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို တင္ျပရမည္ဟုပါ၀င္ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သည္အထဲမွာ အ လိုအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခံရေသာ စစ္တပ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက ကင္းလြတ္ခြင့္ရ ေနပါသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္း က ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားျပရမည့္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သူ တုိ႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မ ရွင္ကိုပဲ တိတ္တဆိတ္ျပရသလား (သုိ႔မဟုတ္) ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကေသ ခ်ာခိုင္မာေနသည့္အတြက္လား။

ယခုထက္ထိေတာ့ ျမန္မာ့လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပုိင္ ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဘာမွလူသိထင္ရွားမရွိခဲ့ပါ။
  ယခုကဲ့သုိ႔ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြနီးကပ္လာသည့္ အခ်ိန္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလြဲလွ်င္ က်န္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဆိတ္ဆိတ္သာေနၾက၏။

‘‘သိခ်င္တယ္ဗ်။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ကုိယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ အရမ္း ခ်မ္းသာတဲ့ ၀န္ႀကီးေဟာင္းေတြနဲ႔ ခ႐ုိနီတခ်ိဳ႕လည္းပါေတာ့ သူတို႔ေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္လဲ၊ ဘယ္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ သည္ေလာက္ခ်မ္းသာေနၾကသလဲ သိရရင္ေကာင္းမယ္’’ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အာရီဇုိးနားျပည္နယ္ကတကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကုိ ေလ့လာေနသူျမန္မာေက်ာင္းသားကုိ ေကလင္းက ေျပာပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုိ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္း၏ ေအာက္ဆံုးေရာက္ေန ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရလွ်င္ ပို စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းမည္ဟု ၎ကဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ ျပည္က ၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္ႂကြယ္၀ ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း ေတြက ဖံုးမရဖိမရ ထြက္ေနသည့္အတြက္လည္း လူေတြ၏ မယံုသကၤာမႈေတြကုိ ပေပ်ာက္ေစခ်င္ပါက ဂ်က္ဘုရွ္တုိ႔လို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကညာ႐ံုသာျဖစ္ပါသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိင္း ခ်မ္းသာ႐ံုနဲ႔ေတာ့ အလြဲသံုးစားလုပ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ အခုဟီလာရီဆုိလည္း သူ႔ဘာသာ သန္းႂကြယ္သူေဌးပဲ။ သမၼတမျဖစ္မီကတည္းက ၀င္ေငြကုိ ခ်ျပထားေတာ့ လူေတြက သံသယကင္းတာေပါ့။ ျမန္မာမွာလည္း လူေတြက အဲဒီလိုကိုယ့္ပိုင္ဆိုင္မႈကို သံသယကင္းေစခ်င္ရင္ တရား၀င္ခ်ျပလုိက္ေပါ့’’ဟု ကိုေကလင္းက ေျပာပါသည္။
ယခုဆိုလွ်င္၂၀၁၅ဇူလိုင္လထဲ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ျမန္မာျပည္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးေရာက္ရွိရန္ သံုးေလးလ သာလုိပါေတာ့သည္။ ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ဂ်က္ဘုရ္ွတုိ႔လို ဘယ္အခ်ိန္မွာ မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပလာမလဲ။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ဖုိ႔သာ လိုပါသည္။။

http://www.7daydaily.com/story/40973

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...