စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...၂၀ေက်ာ္အရြယ္ ေနထုိင္မႈပံုစံမွာ အမ်ိဳးသားေတြ ဆင္ျခင္သင့္တဲ့ အေလ့အထမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...