စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သင့္ခ်စ္သူကို ဘယ္ေတာ့မွ ထုတ္မေျပာသင့္တဲ့ လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၇)ခု

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...