စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ၾကက္ဥအႏွစ္ရဲ႕ အေရာင္ကိုၾကည့္ျပီး အႏၱရာယ္ကင္းမကင္း ႀကိဳသိႏိုင္


ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စားသုံးတဲ့ ၾကက္ဥက က်န္းမာေရးနဲ႔ကိုက္တဲ့ သဘာဝၾကက္ဥ ဟုတ္မဟုတ္ ခြဲျခားသိရဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ၾကက္ဥျဖစ္မျဖစ္ အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ဖုိ႔ ဒီေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈ ေလ့လာပါ။ ၄င္းရဲဲ႕လ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္က ၾကက္ဥအႏွစ္ရဲ႕ အေရာင္အဆင္းမွာ ရိွပါတယ္။

ၾကက္ဥအႏွစ္ရဲ႕ ဝါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့အေရာင္နဲ႔ အဝါေရာင္က ဥဥသြားတဲ့ ၾကက္မက မသန္႔ရွင္းတဲ့ အစာကိုစားျပီး ေနေရာင္ျခည္ အလုံအေလာက္ မရရိွတဲ့ အရပ္မွာ ထိန္းသိမ္းခံရလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကက္ဥအႏွစ္ဟာ လိေမၼာ္ေရာင္ရင့္ရင့္ျဖစ္ေနပါက ၾကက္မက သန္႔ရွင္းတဲ့အစာကို စားသုံးျပီး ေနေရာင္ျခည္ အလုံေလာက္ရတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွာ က်င္လည္က်က္စားလုိ ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီၾကက္ဥမ်ဳိးက အႏၱရာယ္ကင္းျပီး စားသုံးဖုိ႔ သင့္ေတာ္ပါတယ္။

ၾကက္ဥစားရင္ အႏွစ္ရဲ႕အေရာင္အစင္းကို သတိျပဳမိႏုိင္ၾကပါေစ။

TrendMyanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...