စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေန႔စဥ္အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အသည္းကင္ဆာအႏၲရာယ္ကို ေကာ္ဖီျဖင့္ေခ်ဖ်က္ႏုိင္


အရက္သမားမ်ား အသည္းကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေသာ္လည္း အရက္ပုံမွန္ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အသည္းထိခုိက္ပ်က္စီးမႈကို ေကာ္ဖီပုံမွန္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ကမၻာ့ကင္ဆာသုေတသန ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ (WCRF)ႏွင့္အတူ သုေတသီမ်ား ထုတ္ေ၀လုိက္ေသာ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္အရ တစ္ေန႔လွ်င္ အရက္သုံးပက္ (သုိ႔မဟုတ္) ယင္းထက္ပို၍ ေသာက္သုံးသူမ်ားသည္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ သိသိသာသာ ပိုမ်ားေၾကာင္းသိရသည္။

WCRF ၏ အသည္းကင္ဆာေရာဂါ ၂၀၁၅ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ယင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ အသည္းကင္ဆာ ေရာဂါသည္ ၂၄,၆၀၀ ႏွင့္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ရွစ္သန္းေက်ာ္ထံမွ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ေသာ သိပၸံပညာေလ့လာမႈ ၃၄ ခုခန္႔ကို ေလ့လာမႈအေပၚ အ ေျခခံထားသည္။ ယင္းသုေတသနစာတမ္းမ်ားကိုပင္ ထပ္မံေလ့လာရာ၌ ေန႔စဥ္ အရက္သုံးပက္အထိ ေသာက္သုံးမႈႏွင့္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ပြားျခင္းၾကား ခိုင္မာေသာ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္ဖီေသာက္သုံးမႈက အသည္းကင္ဆာျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေကာ္ဖီ၏ ကင္ဆာတုိက္ဖ်က္ေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရဘဲ ေလ့လာမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ရန္လိုသည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။
အသည္းကင္ဆာေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယေျမာက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကလည္း ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း လူ ၇၄၆,၀၀၀ ေသဆုံးခဲ့သည္။
Ref: UPI

http://www.7daydaily.com/story/35149#.VSvUPS7dXLU

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...