စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“နည္းမွန္လမ္းက် ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ပြါးၾကပါစုိ႔”

 
(၁)။ လကၡဏာေတာ္ႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ျဖင့္ သပၸါယ္ေသာ ဗုဒၡျမတ္စြာကို မိမိ၏ေရွ႕ေမွာက္ မနီးမေဝး၌ ႂကြေရာက္ေနပံုကို အာရံုယူပါ။

(၂)။ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ မ်က္ႏွာေတာ္စေသာ ကိုယ္အဂၤါတိုင္း၌
ေရွးေရွးေသာ ပါရမီေကာင္းမွဳထူးမ်ားက ထံုမႊမ္းေသာေၾကာင့္ထူးထူးျခားျခား ၾကည္လင္ေနပံုကို အာရံုယူပါ။

(၃)။ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ကိေလသာအားလံုးကို ပယ္ၿပီးျဖစ္၍ စိတ္အစဥ္ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေနပံုကို အာရံုယူပါ။

(၄)။ ထိုၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေသာစိတ္ေတာ္၌ အစြမ္းသံုးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ႀကီး
ကိန္းဝပ္ေတာ္မူေနပံုကိုလည္း အာရံုယူပါ။

(၅)။ ထိုဘုရားရွင္က မိမိကို အပါယ္ဆင္းရဲမွ ကယ္တင္ဖို႔ရာႀကီးစြာေသာ မဟာကရုဏာျဖင့္ ၾကည့္ေတာ္မူေနပံုကိုလည္းအာရံုယူပါ။

(၆)။ ထိုကဲ့သို႔ အာရံုယူ၍ လက္အုပ္ခ်ီကာ “ဗုေဒၶါ ဗုေဒၶါ”ဟု အထပ္ထပ္ ရြတ္ဆို၍
ၾကက္သီးေမႊးညႇင္းထေလာက္ေအာင္ ပီတိျဖစ္လာေသာအခါ
ထိုပီတိကို “အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ” ဟုရွဳပါ။

(၇)။ ပီတိမျဖစ္လွ်င္လည္း ဗုဒၶကိုအာရံုျပဳေသာ မိမိစိတ္အစဥ္၏ မၿမဲမွဳကို သတိျဖင့္စိုက္၍
“အနိစၥ၊ အနိစၥ” ဟုရွဳပါ။

(၈)။ ဤသို႔ေန႔စဥ္ မွန္မွန္ႀကိဳးစားေသာအခါ “ရာဂ၊ ေဒါသ၊မာန၊ဣႆ၊မစၧရိယ၊မာယာ၊သာေဌယ်”
စေသာ အကုသိုလ္ တရားေတြ နည္းပါး၍၊ “သဒၶါ၊သတိ၊ပညာ၊သမာဓိ၊ဝီရိယ”ဟူေသာ
ကုသိုလ္တရားမ်ား တိုးပြားလာပါလိမ့္မည္။

(၉)။ ထမင္းကို မွန္မွန္စားသလို ကမၼ႒ာန္းကိုလည္း ႀကိဳးစားရမည္။ မစားခ်င္ဘဲ စားခ်ိန္က်၍ စားရေစကာမူ
စားရင္းစားရင္း ၿမိန္လာသကဲ့သို႔ စိတ္မထက္သန္ဘဲ၊အခ်ိန္က်၍ အားထုတ္ရေစကာမူ ပီတိျဖစ္လာေအာင္
အာရံုထင္လာတတ္သည္။

(၁၀)။ ရုပ္တု ၊ေစတီေတာ္ ၊ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကို အာရံုယူရာ၌ ဉာဏ္အားနည္းေသးေသာသူတို႔မွာ
ရုပ္တု ရုပ္ပြားေတာ္ေလာက္သာစထင္လာတတ္သည္။ ေစတီေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ရာ၌လည္း ေစတီေတာ္အတိုင္းသာ အာရံုထင္လာ တတ္သည္။
ထိုသို႔ အာရံုမ်ားထင္လာရာမွာလည္း အက်ိဳးကား မနည္းပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုအာရံုမ်ားမွတစ္ဆင့္
သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားကို အာရံုရေအာင္ႀကိဳးစားမွသာ “ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼဌာန္းဘာဝနာ”ကို
အားထုတ္ရာ ေရာက္ပါမည္။
 
-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team of Young Buddhist's Association】

-【မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အရွင္ဇနကာဘိဝံသ၏ “ဗုဒၶါႏုႆတိဘာဝနာစာအုပ္”မွ-
ေကာက္ႏွဳတ္ကူးယူပူေဇာ္မွ်ေဝပါသည္။】

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...