စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ရန္ကုန္သၾကၤအၾကတ္ေန႔မနက္ ျမင္ကြင္းမ်ား

ရန္ကုန္သၾကၤအၾကတ္ေန႔မနက္ ျမင္ကြင္း ..... ၾကည္ႏူးေနတဲ့ ခ်စ္သူေတြကို ေတြ႔ရမယ္။ ရန္ျဖစ္သူေတြလည္း ေတြ႔ရမယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသူေတြရွိသလို စီးပြားရွာေနသူေတြလည္း ရွိတယ္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ရန္ကုန္လာေရာက္ေပ်ာ္ပါးသူေတြရွိသလို နိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတြကိုလည္း ျမင္နိုင္တယ္။ ျဖဴနီျပာ၀ါ မိန္းမေခ်ာေလေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမယ္။https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/posts/842973505740452

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...