စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ရန္ကုန္သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ နံနက္ပိုင္းျမင္ကြင္းမ်ား

ဧၿပီ ၁၃ ရက္ ရန္ကုန္သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ နံနက္ပိုင္းျမင္ကြင္းမ်ား
 (Photo : ရန္မ်ဳိးေအာင္)
 


 https://www.facebook.com/ElevenMediaGroup/posts/825419007495724

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...