စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...စေန၊ တနဂၤေႏြ ေရာက္ဖို႔ခ်ည္း ေမွ်ာ္ေနမိလား၊ ဒါဆို အလုပ္မုန္းေနျပီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...