စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာၾကမယ္(meanings)

ဒါကေတာ့ က်ေနာ္စုေဆာင္းထားတဲ့ meanings ေလးေတြပါ အသံုး၀င္မယ္ထင္ပါတယ္
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ
ျပည္စစ္ေအာင္ (MCTI-9)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1474845822808306&id=1458787257

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...