စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အခ်ဳိရည္မ်ားက အသက္အႏၱရာယ္ထိ ဒုကၡေပးႏိုင္ဆုျမတ္
လန္ဒန္ ၊ ဇူလိုင္ ၃

             အခ်ဳိရည္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း ႏွစ္စဥ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သူ (၁၈၄၀၀၀) ၀န္းက်င္ ေသဆံုးရေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

            အျမဳပ္ထေသာ အခ်ဳိရည္မ်ား၊ သစ္သီး ေဖ်ာ္ရည္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိဓာတ္ ပါေသာ လက္ဖက္ရည္ ေအးမ်ားေၾကာင့္ လူေသဆံုးရျခင္းသာ ရွိၿပီး က်န္းမာေရး အတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

            သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ကမၻာ့အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ အခ်ဳိရည္မ်ားကို လူအမ်ား စားေသာက္သည့္ အစားအေသာက္ အျဖစ္ ဦးစားေပးေနျခင္းကို တားျမစ္သင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

            ေလ့လာမႈ အရ သၾကားပါ၀င္မႈ မ်ားေသာ အခ်ဳိရည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္း တစ္ႏွစ္ကို ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသူ (၁၃၃၀၀၀) ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

           ထို႔ျပင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးသူ (၄၅၀၀၀) ႏွင့္ ကင္ဆာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၆၄၅၀) ဦး ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေရာဂါ သံုးမ်ဳိးလံုးမွာ သၾကား စားသံုးမႈမ်ားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနၾကာင္း သိရသည္။

            ၿဗိတိန္တြင္ အခ်ဳိရည္မ်ား ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ (၁၃၁၆) ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
            မကၠဆီကို ႏုိင္ငံသည္လည္း အသက္ (၄၅) ႏွစ္ေအာက္ လူရြယ္မ်ား ေသဆံုးမႈ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အခ်ဳိရည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ပန္တြင္မူ အခ်ဳိရည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အနည္းဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။

Source : Daily Mail

http://messengernewsjournal.com/news/Health/detail.php?id=39711 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...