စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...စိတ္က်ရင္ ဦးေႏွာက္ပါ က်ဳံ႕ႏုိင္


ဟိန္းထက္
လန္ဒန္ ၊ ဇူလိုင္ ၁၀
              ေရရွည္ စိတ္က်ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္မွတ္ၪာဏ္သစ္မ်ားကို လက္ခံေသာ အပိုင္းကိုပါ က်ဳံ႕ကာ ေသးသြားေစႏုိင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း လူေပါင္း (၉၀၀၀) အား ေလ႔လာထားေသာ စစ္တမ္းသစ္ တစ္ရပ္က ဆိုလိုက္သည္။

            ေရရွည္ စိတ္က်ေနသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ မွတ္ဥာဏ္သစ္ ျဖစ္ထြန္းေသာ ဟစ္ပိုကမ္းပတ္စ္ အပိုင္းသည္ စိတ္က်န္းမာေရး ပံုမွန္ ရွိသူမ်ားထက္ သိသိသာသာ ေသးေနေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ စစ္တမ္း ပါ၀င္သူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ ထုထည္ကို တိုင္းတာ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ တစ္ဦးခ်င္း၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္လက္ ခ်ိန္ထိုး အကဲျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

             စိတ္က်ျခင္းကို ေစာစီးစြာ သိရွိၿပီး ကုစားေပးႏိုင္ဖို႔ အထူး အေရးႀကီးေၾကာင္း စစ္တမ္းက သတိေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ေရရွည္စိတ္က် ေ၀ဒနာ ခံစားရပါက မွတ္ၪဏ္သစ္ဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ထိခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ မွတ္ၪာဏ္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ပိုႀကံဳေတြ႕လာ ရႏုိင္ေၾကာင္း စစ္တမ္းက သတိေပးသည္။

            စစ္တမ္းသည္ ဥေရာပ၊ အေမရိကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔တြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေကာင္းသူ (၇၁၉၉)ဦး၊ ေရရွည္ စိတ္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူ (၁၇၂၈) ဦးတို႔၏ ဦးေႏွာက္မ်ားအား သံလိုက္လိႈင္းသံုး ပံုရိပ္ ေဖာ္စက္မ်ား သံုးကာ ပံုေဖာ္ မွတ္တမ္း တင္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ဦးေႏွာက္ ထုထည္ကို တြက္ခ်က္ ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

            ကမၻာ့လူသား ေျခာက္ပံု တစ္ပံုသည္ အႀကီးစား စိတ္က် ေ၀ဒနာမ်ဳိးကို ဘ၀ တစ္သက္တာတြင္ ေရရွည္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရံဖန္ရံခါေသာ္ လည္းေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

            အလိုလိုေနရင္း ၀မ္းနည္းေနျခင္း၊ စိတ္ေတြ႐ႈပ္၊ စိတ္ေတြလြတ္၊ ေဒါသေတြထြက္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကိုပါ ပံုမွန္ လုပ္မရေလာက္ေအာင္ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ခ်ီ ျဖစ္ပြားလာျခင္းသည္ ေရရွည္ စိတ္က်ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။

            ငယ္စဥ္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား၊ စိတ္က်စရာမ်ားနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရသူမ်ားသည္ ႀကီးလာသည့္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ စိတ္က်ျခင္းမ်ားနဲ႔ ပိုႀကံဳၾကရေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပသည္။
            စစ္တမ္းကို ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီ တကၠသိုလ္ရွိ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ သုေတသန သိပၸံမွ တြဲဖက္ ပါေမာကၡဂ်င္မ္လာဂို ပိုေလာ့စ္ႏွင့္ အဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

            ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း အေသးစိတ္ကို Molecular Psychiatry ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။   

   Source: Reuters

http://messengernewsjournal.com/news/Health/detail.php?id=40252 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...