စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဓာတ္ပုံ႐ုိက္တာကုိ လက္ခလယ္ေထာင္ျပခဲ့တဲ့ ေမ်ာက္၀ံ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...