စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီေတြက ၃၆၀၀ က်ပ္ ကို ေထာက္ခံလိုက္ၿပီ

ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ တစ္ရက္ ၃,၆၀၀ က်ပ္ကို ေထာက္ခံေသာ ကန္အေျခစိုက္ ကမၻာေက်ာ္ကုမၸဏီ GAP (usatoday.com)
 
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာအဆိုျပဳႏႈန္းထား ကို အေမရိကန္အေျခစိုက္ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမား ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Ethical Trading Initiative(ETI) က ေထာက္ခံေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ကမၻာေက်ာ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနသည့္ Gap Inc, M & S, Adidas စသည့္ နာမည္ ေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ကုမၸဏီႀကီး မ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အဆိုျပဳ ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံႀကိဳ  ဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အစိုးရ က ပါ၀င္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
Ethical Trading Initiative ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက အဆိုျပဳ ထားသည့္ က်ပ္ ၃,၆၀၀ ႏႈန္းထား  ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ၎တို႔၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္ ၌ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကင္း လြတ္ခြင့္ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုေနမႈ မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ မေျပာင္း လဲဘဲ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရပ္တည္ရန္တိုက္ တြန္းေၾကာင္း ETI ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အကယ္၍ ျမန္မာအထည္ ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြကို  အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားေအာက္ ေလ်ာ့နည္း ေနပါက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွိ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၏ စြမ္း ရည္ကိုထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားစြာလိုအပ္ေၾကာင္း ETI က ဆိုသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္အ မ်ားစု ျငင္းဆန္ေနသည့္ က်ပ္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္လိုက္ပါက ႏုိင္ ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားေနာက္ ဆုတ္သြားမည္ဆိုျခင္းကို လက္မ ခံဘဲ အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ၿပီးပါက ETI ႏွင့္ အ ဖြဲ႕၀င္ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ႏုိင္ငံ တကာအလုပ္သမားအခြင့္အေရး ကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စား လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ETI ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

  ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အ လုပ္သမား တစ္ဦး၏ အနည္းဆံုးလုပ္ခ လစာကို က်ပ္ ၃,၆၀၀ အဆိုျပဳႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၉ ရက္က ထုတ္ ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းႏႈန္းထားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ပါ က စက္႐ံုပိတ္သိမ္းမည္ဟု ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အနိမ့္ဆံုး လုပ္လစာအဆို ျပဳခ်က္အေပၚ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္အ ထိ ကန္႔ကြက္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား လက္ခံခဲ့ရာ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္ က ၁၆၀ ေက်ာ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး  အလုပ္သမားမ်ားဘက္က  ၂၀ ခန္႔ ကန္႔ကြက္စာမ်ား  ေပးပို႔ခဲ့ၾက ေၾကာင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳး ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ ေလ့လာစိစစ္မႈမ်ားကိုရက္ ေပါင္း ၃၀ အတြင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ၿပီး အလုပ္သမား၏ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာႏႈန္းထားကို အဆိုျပဳ ႏႈန္းစတင္ေၾကညာခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၆၀ အ တြင္း အတည္ျပဳ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

http://www.7daydaily.com/story/42013

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...