စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ယေန႔လူသားမ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မွတ္ၪာဏ္ အားကိုးလြန္းသျဖင္႔ ကိုယ္ပိုင္မွတ္ၪာဏ္ အားနည္းလာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...