စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မက္ေဒၚနယ္ဆိုင္တြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ရင္း ေမာ္ဒယ္ျဖစ္လာသူ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...