စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဆြမ္းေလာင္းရျခင္း အက်ဳိး ၁၂ပါး"


        
 

၁။ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္ တစ္ေထာင္ေသာနတ္မင္းတို႔၏ မိဖုရားအျဖစ္ကိုရျခင္း ၊
 

၂။ တစ္ေထာင္ေသာ စၾကာမင္းတို႔၏ မိဖုရားအျဖစ္ကို ရျခင္း ၊
 

၃။ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ပေဒသရာဇ္မင္းအျဖစ္ကို ရျခင္း ၊
 

၄။ ၾကာညိုပန္းအဆင္းႏွင့္ တူေသာ အဆင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ အလြန္ အဆင္းလွျခင္း ၊
 

၅။ ကိုယ္အဂၤါ အားလုံး ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ လြန္စြာ ရႈခ်င္စဖြယ္ ရွိျခင္း ၊
 

၆။ ျမတ္ေသာ အမ်ိဳး၌ ျဖစ္၍ အလင္းေရာင္ ကိုေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ၊
 

၇။ ေမာင္းမ တစ္ေထာင္ တို႔၏ အၾကီးအမႈး ျဖစ္ျခင္း ၊
 

၈။ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ သကၤန္း, ဆြမ္း, ေဆးပစၥည္း ေက်ာင္း အိပ္ရာေနရာတို႔ကို ရရွိျခင္း ၊
 

၉။ ဆြမ္းလွဴခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ သုံးဆယ့္တစ္ကမၻာ တိုင္တိုင္ ဒုဂၢတိဘဝသို႔မလားေရာက္ ရျခင္း ၊
 

၁၀။ လူဘဝႏွင့္ နတ္ဘဝ ႏွစ္မ်ိဳး တို႔၌သာ က်င္လည္ခဲ့ ရျခင္း ၊
 

၁၁။ မ်ားေသာ စည္းစိမ္း ဥစၥာရွိ၍ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳး၌ ျဖစ္ရျခင္း ၊
 

၁၂။ ေနာက္ဆုံးဘဝ၌ ကိေလသာကုန္ခန္း၍ ရဟႏၱာျဖစ္ရျခင္း။

(အပ၊၂။၂၈၄။) (အပ၊ျမန္၊၂။၂၂၇။)


https://www.facebook.com/261768673969984/photos/a.261962297283955.1073741828.2

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...